';
side-area-logo

Yeşil Yıldız Sertifikasyonu

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumu itibariyle en önemli döviz geliri kaynaklarından olan turizm sektöründe faaliyet göstermekte olan işletmelerin sorumlulukları, her geçen gün etkileri artmakta olan küresel ısınma ve giderek daha da günlük hayatımıza sirayet etmekte olan sonuçlarına istinaden belli başlı düzenlemelere tabi tutulmuştur.

Bu kapsamda işletmelerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir stratejiler geliştirerek bunlara riayet etmeleri belirli bir yasal çerçeve kapsamında düzenlenmiştir. İlk olarak 2008 yılında gündeme gelen ve 2019’da bir dizi eklemelerle günün gerekliliklerine uygun olarak revize edilen “Yeşil Yıldız Sertifikasyonu” işletmelerin bu standartları karşıladığını kanıtlayan resmi belge olarak tasdik edilmiştir.

image

Yeşil Yıldız Sertifikası bir diğer adıyla Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi, turizm alanında faaliyet gösteren işletmecilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından saptanan çevreye duyarlılık kriterlerine uyumluluğunun tespitini gerçekleştirip ihtiyaç dâhilinde uyum sürecini başlatmalarını öngörmektedir.

Bu kapsamda ilgili Tebliğ işletmelerin:

  1. Çevre yönetim politikası ve eylem planı geliştirerek; pano, afiş, broşür vb. olmak üzere yazılı olarak duyurması ve bunları elektronik ortamda erişime açması
  2. Çevre yönetim politikası ve eylem planı dâhilinde üçer aylık aralıklarla iyileştirmeye yönelik gözden geçirme, değerlendirme ve raporlama yapma
  3. Su ve enerji tüketimi, kimyasal maddeler ve atık miktarlarına ilişkin verilerin periyodik olarak ölçülmesi, izlenmesi ve arşivlenmesi
  4. Eylem planının uygulanması konusunda uygun eğitim almış yetkilinin tesis bünyesinde çalıştırılması
  5. Çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve uygulanmasını temin etmek için personele periyodik eğitim verilmesi

Vb. konularda taahhütlerini yerine getirmelerini şart koşmaktadır.

Bu kapsamda Analiz Kariyer olarak uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzman kadromuz ile kurumsal yönetim kapsamında sunduğumuz çözümler ile birçok firmanın karlılığı artırılmış; problemlere sistematik ve istikrarlı çözümler sağlanmıştır.