';
side-area-logo

Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Zafer Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede uygulanabilecek yatırım projesi niteliğindeki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 26.12.2021

 

Program Bütçesi

1.6 Milyon TL
Azami Destek 150 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Birlikler, Kooperatifler

Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölge İşleticileri

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Geliştirme Merkezi

Son Başvuru Tarihi 26.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

İmalat Sanayisinde Teknolojik Dönüşümün Sağlanması Sonuç Odaklı Programı (TEKNO SOP)

Öncelikli sektörlerde ortak üretim altyapıları oluşturmak

İleri teknoloji ürün geliştirme ve ticarileştirme sürecini desteklemek

Özel sektör ve özel sektörle ilgili kurumların yönetim kapasitelerini ve kurumsallaşma düzeylerini artırmak

Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP)

Termal sağlık turizmi uygulamalarını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve termal turizm bölgelerinin cazibesini artırmak

Yaratıcı ve kültürel endüstrilerin turizme entegrasyonunu sağlamak

Kırsal turizmde katma değeri artırmak

Turizmde hizmet kapasitesini ve kalitesini geliştirmek

Seçkin destinasyon ağlarına ve ulusal tur operatörlerine yönelik olarak turizm rotaları oluşturmak

Mesleki Eğitim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP)

Öğrencilerin tasarım, üretkenlik, yenilikçilik kapasitelerini geliştirmek ve sosyal becerilerini artırmak

Mesleki eğitimde altyapıyı güçlendirmek ve çok taraflı sürdürülebilir iş birliği modellerini hayata geçirmek

Kamu ve özel sektörde sürekli öğrenmeyi destekleyerek çalışan personelin niteliklerini geliştirmek

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 1: TEKNO SOP

Araç Pili Üretim Tesisi Fizibilitesi

İleri Teknoloji Seramik Ürün Geliştirme Merkezi Fizibilitesi

Seramik Tabanlı Ateşleyici Bujilerin Üretimi Fizibilitesi

Teknik Tekstil Ürün Geliştirme Merkezi Fizibilitesi

Öncelik 2: TURİZM SOP

Fitoterapi Merkezi Fizibilitesi

Frig Vadisi Bütüncül Turizm Konsepti Fizibilitesi

Turizm Destinasyonu Fizibiliteleri

Karavan Kamp Merkezi Fizibilitesi

Termal Sağlık Turizmi Amaçlı Sağlık Merkezi Fizibilitesi

Öncelik 3: MESLEK SOP

Bölgesel Tekno-Girişim Sermayesi Fizibilitesi

Meslek Akademisi Fizibilitesi

Genç Girişimci Merkezi Fizibilitesi

SOP Dışı Başvurular

Büyük Veri Merkezi Fizibilitesi

OSB Fizibiliteleri

Lisanslı Depo Fizibilitesi