';
side-area-logo

TRAKYAKA Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

TRAKYAKA Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amaçlanmıştır.

SUN Danışmanlık olarak 17 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 800 Bin ₺
Azami Destek 15  Bin ₺ – 25 Bin₺
Azami Destek Oranı %100
Azami Proje Süresi 3 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri

Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

Birlik ve Kooperatifler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri

Serbest Bölge İşleticileri

İş Geliştirme Merkezleri

 

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1 Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 2 Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Finansal Analiz Eğitimi

KOBİ’lerin Büyüme Stratejileri ve Yöntemleri Eğitimi

Sanayi 4.0 ve Yenilik Yönetimi Eğitimleri

E-Ticaret ve Dijitalleşme Eğitimleri

Sağlık Turizminde Hasta Bulma ve Süreç Yönetimi Eğitimi

Sertifikalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Eğitimi

Genel ve/veya Tür Özelinde (Tarla Bitkileri, Sebze, Serin İklim Tahılları, Makarnalık Buğday,

Yem Bitkileri vb.) Bitki Islahı ve Çeşit Geliştirme Eğitimi

Tohum Islahı Çalışmasında Biyoteknoloji Kullanımı Eğitimi

Tohumluk Pazarlaması ve Satış Teknikleri Eğitimi

Peynir, Tereyağ vb. Süt Ürünleri Üretiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözümler Eğitimi

HACCP vb. Kalite Sistemlerinin Kurulması ve Uygulanmasına Yönelik Eğitimler

Ölçme, Değerlendirme Eğitimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

Bölgede Kayıtlı ve Faal Olduğuna Dair Belge

 

a. Kooperatifler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi, ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi

b. Birlikler için ticaret sicil memurluğuna tescilli ise sicil tasdiknamesi veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınmış onaylı tescil kaydı veya ticaret ve sanayi odası kaydı varsa oda sicil kaydı veya faaliyet belgesi

c. Dernekler için; İl Sivil Toplum İle İlişkiler Müdürlüğü veya İlçe Sivil Toplum İle İlişkiler Büro Şefliğinden alınmış dernekler kütük kaydını gösterir onaylı belge örneği,

d. Vakıflar için; yerleşim yeri mahkemesi nezdinde veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan sicil kaydı onaylı belge örneği

 

Kuruluş Belgesi

Kamu Kurum ve Kuruluşları müstesna olmak üzere, başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi,

İmza Sirküleri

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahibi ve varsa ortak(lar)ına ait temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)i ve imzaları ile yetkinin kullanım şeklini ve süresini gösteren noter onaylı imza sirküleri,

Faaliyet Planı

Faaliyetin, alt faaliyet ve konulara göre sürelerini içeren tablo (Şablon olarak KAYS’ta sunulmaktadır). (Bir teknik destek talebi için tek bir faaliyet planı hazırlanmalıdır),

Eğiticilerin/Uzmanların Özgeçmiş

Teknik destek sunacak eğiticilerin/uzmanların özgeçmişleri (Şablon olarak KAYS’ta sunulmaktadır),

Proforma Fatura

Talep edilen konu ile ilgili en az 3 (üç) firmadan alınmış Teklif Sunum Formu (Proforma fatura şablonu örnek amaçlı olarak KAYS’ta sunulmaktadır). Ajansa sunulan tekliflerin ekinde -teklif veren kurum kaşeli ve imzalı- faaliyet planının yer alması zorunludur.

Başvuru sahibinin imzalı ve mühürlü beyannamesi

(KAYS’tan indirilip çıktısı alınarak imzalanacak ve mühürlenecek, sonrasında sisteme yüklenecektir)

Ortaklık Beyannamesi

Proje ortağının (projede ortak varsa) imzalı ve mühürlü ortaklık beyannamesi (KAYS’tan indirilip çıktısı alınarak imzalanacak ve mühürlenecek, sonrasında sisteme yüklenecektir)