';
side-area-logo

Süreç Yönetimi Sistemi Danışmanlığı

Süreç Yönetimi veya İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management) iş süreçlerini analiz etmek, tanımlamak, optimize etmek, izlemek ve kontrol etmek ve birbirine bağlı iş süreçlerinin iyileştirilmiş performansını ölçmek ve yürütmek için araçlar ve kaynaklar sağlayan organizasyonel disiplindir.

h2

Süreç yönetimi insanlar, politikalar ve teknolojinin bir kombinasyonudur. Çeşitli yazılımlar iş akışını ve süreçleri düzene koymaya ve otomatikleştirmeye yardımcı olurken, yazılım tek başına yeterli değildir.

Herhangi bir süreç yönetiminin amacı mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayıp  iyileştirilmiş sonuçlar sunmaktır. Süreç analistleri görüşmeler yaparak, verileri analiz ederek ve süreç modelleme araçlarını kullanarak gelecekteki iş süreçlerini modelleme konusunda yetkindirler. Bu modeller daha sonrasında ise bir işlem sırasında gerçekleştirilmesi gereken görevleri (insan veya makine) otomatikleştirmek için iş akışı yönetimi araçları kullanılırken kullanılabilir.

Etkin izleme ile bir kuruluş operasyonların optimizasyonunu veya süreç iyileştirmelerini doğru ve etkili bir şekilde yönlendirebilir. Süreç Yönetimi verimliliği artırmak ve süreçlerin strateji ve hedeflerle uyumunu güçlendirmek için yeniden tasarlanmasıdır.

İş Süreçleri Yönetimi kuruluşların toplam dijital dönüşüme doğru ilerlemelerine ve daha büyük kurumsal hedefleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur. İşinizde BPM kullanmanın temel avantajlarından bazıları şunlardır:

Geliştirilmiş Süreç Yönetimi: Bir kuruluşun iş süreçlerini değiştirmek, optimize etmek ve pazar koşullarına ayak uydurmasını sağlamak için gereklidir. İş akışlarını değiştirmek ve bunları özelleştirmek iş süreçlerinin daha duyarlı hale gelmesini sağlar ve kuruluşa süreç değişikliklerinin sahip olduğu etkilere ilişkin daha derin içgörüler sağlar.

Maliyetler Azaltımı / Gelir Artırımı: Süreç yönetimi ile zaman içinde maliyetlerin önemli ölçüde optimizasyonu mümkündür.

Daha Yüksek Verimlilik: İş süreçlerinin entegrasyonu süreç verimliliğinin iyileştirilme potansiyelini beraberinde getirir.

Daha İyi Görünürlük: BPM yazılımı otomasyon sağlarken, temel performans ölçütlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu artırılmış şeffaflık, daha iyi bir süreç yönetimi ve sonuçları izlerken yapıları ve süreçleri verimli bir şekilde değiştirme yeteneğini de beraberinde getirir.

Uyumluluk ve Veri Güvenliği: Kapsamlı bir BPM kuruluşların legal standartlara uymasını ve yasalarla güncel kalmasını garanti eder. BPM, prosedürleri uygun şekilde belgeleyerek ve uyumluluk takibini kolaylaştırır.

Analiz Kariyer olarak uzman kadromuz ile kurumsal yönetim kapsamında ssunduğumuz çözümler ile birçok firmanın karlılığı artırılmış; problemlere sistematik ve istikrarlı çözümler sağlanmıştır.