';
side-area-logo

Şirket Akademileri

Günümüz dünyasında diğer herşey gibi ekonomi de bilim ve bilgiye dayalı hale gelmiştir. Bu sebeple teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek, küresel rekabet ve değişiklikleri takip edebilmek ve pazarda rakiplerin gerisinde kalmamak adına şirketlerin eğitim anlayışını ve gereksinimini sürekli hale getirmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda eğitime verilen önem aynı zamanda eğitim modellerinin çeşitlenmesi, tasarlanma ve uygulanma aşamasında yenilikçi ve işlevsel fikirlerin hayata geçmesini sağlamıştır.  Şirket akademileri eğitim ve geliştirme süreçlerini hızlandırmak, spesifik konularda nokta atışı yapabilmeyi, ihtiyaçların tepiti ve doğru eğitim ile karşılanabilmesini amaçlayan kapsamlı bir süreci barındırmalıdır. Eğitimin  ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmesi kurumsal gelişmeyi ve büyümeyi destekleyen bir yapıyı desterkler niteliktedir.

Analiz Kariyer şirket akademilerinin şirketin gelişmesi ve verimliliği açısından taşıdığı büyük önemin bilincinde olarak şirketin ihtiyaçlarını analiz eder ve süreç içerisinde şirketle bir takım halinde çalışarak tepit edilen sorunların çözümü için yenilikçi alternatifler sunar. Şirketlerin stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit edip doğru eğitimin maksimum verimlilik ile sağlanması kapsamında;

-Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

-Alanında uzman kişilerin yönlendirilmesi

-Eğitim planını ve stratejisinin hazırlanması

-Eğitimin verimli ve planan şekilde sürdürülmesi ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.