';
side-area-logo

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

Doğru kurgulanmış bir satış-pazarlama stratejisi şirketlerin başarısının bel kemiğidir. Çok sayıda değişkenin müdahil olduğu söz konusu süreçlerin profesyonel destek almadan altından kalkılması günümüz itibariyle pek de mümkün değildir. Günlük-anlık piyasa dalgalanmaları, sektörel istikrarsızlıklar, finansal darboğaz gibi bileşenler bir bütün olarak şirketlerin uzun vadede işlevsel stratejiler geliştirmelerine engel teşkil etmektedir.

Sürdürülebilirlik kadar esnekliğin de hayati olduğu rekabet dünyasında ihtiyaçlar dâhilinde anlık karar alım mekanizmalarının efektif biçimde işletilmesi ve kriz yönetimi işletmelerin üzerine kafa yorması gereken hususlardır. Ancak bu süreçlerin eşit düzeyde etkin yürütülmesi ciddi bir maddi kaynak ve personel teminini zorunlu kıldığından bilhassa küçük ve orta ölçekli firmaların gözünü korkutabilmektedir.

business-partners-P7X7WVM-min

İşinin ehli uzmanlarca sağlanacak profesyonel çözümler doğrultusunda çizilecek etkin bir satış-pazarlama rotasıyla hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek mümkün olabilecektir.

Bu doğrultuda sağladığımız hizmetlerle hedef müşteri kitlesinin demografik verilere dayanarak kategorizasyonunun sağlanması ve doğru pazarlama tekniklerinin geliştirilerek uygulamaya konması amaçlanmaktadır.

Satış ve pazarlama alanları kendi özellerinde çok farklı kategorilere ayrılmakta olduğundan spesifik olarak muamele edilmeye muhtaçtırlar. Bilhassa pazarlama alanı kendi içinde;

 1. Pazar araştırması
 2. Veri yönetimi
 3. Müşteri analizi
 4. İhtiyaç analizi
 5. Tutundurma faaliyetleri
 6. Reklamcılık faaliyetleri
 7. Dijital pazarlama
 8. Müşteri memnuniyeti

Vb. olmak üzere çeşitli katmanlara ayrılan çok boyutlu bir konsepttir.

Satış faaliyetleri çerçevesinde harcanan eforun ve paranın doğru kanalize edilebilmesi etkin pazarlama metotlarının benimsenmesiyle direkt olarak ilgilidir. Dolayısıyla şirket başarısının ayrılmaz bir bütünün teşkil eden bu iki disiplinin kendi özellerinde sahip oldukları alt başlıklar bazında değerlendirilerek ortaya konan bir kılavuzla uzun vadede sürdürülebilir çıktılar almak sağladığımız hizmetlerin birincil odağındadır. Bu bağlamda uzman ekibimiz:

 1. Potansiyel müşterilerin tespiti
 2. Uygun yazılım alt yapısının belirlenmesi
 3. Doğrudan hedefleme yöntemlerinin uygulanması
 4. Uygun pazarlama platformların tespiti
 5. Reklamcılık kanallarının belirlenmesi
 6. Medya planlama stratejisinin oluşturulması
 7. Satış ekibinin seçimi ve eğitimi

Alanlarında çok geniş bir yelpazede sunacağı hizmet modeliyle karşılaşılması muhtemel güçlüklerin ortaya çıkmasına fırsat vermeden elimine edilmesini taahhüt etmektedir.