';
side-area-logo

Pazar Araştırması

Ürün veya hizmetlerin pazara sunumunu gerçekleştirmeden önce tespiti yapılması gereken birkaç nokta vardır. Hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi, ihtiyaç analizi, alım güçleri, satın alma eğilimleri ve tüketici davranışları vb. gibi unsurlar satış-pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında detaylı analizinin çıkarılması gereken süreçlerdir.

Bu bağlamda, karar alma aşamalarının akıllıca yürütülebilmesi adına piyasa gerçekliklerini somut veriler üzerinden yorumlayarak ilerlemek gerekmektedir. Pazar araştırması, yeni bir ürün veya hizmetin araştırma ve geliştirilmesinde (Ar-Ge) oldukça kritik bir bileşendir.

Pazar araştırması, potansiyel müşterilerle doğrudan yürütülen araştırmalar yoluyla yeni bir hizmetin veya ürünün uygulanabilirliğini belirleme sürecidir. Bu yolla ilgili şirketin hedef pazarı keşfetmesine ve tüketicilerden ürün veya hizmete olan eğilimleri hakkında fikir ve diğer geri bildirimler almasına olanak tanınır. Anketler vb. çeşitli araştırmalar şirket içinde, şirketin kendisi tarafından veya pazar araştırmasında uzmanlaşmış bir üçüncü taraf şirket tarafından yürütülebilir.

1451x1282

Pazar araştırması, pazar segmentasyonu ve ürün farklılaştırması yordamıyla bilgi toplamayı içerebilir. Böylece reklamcılık faaliyetleri de uyarlanarak hangi özelliklerin tüketici için öncelik olarak görüldüğü belirlenebilir.

Pazar araştırması, şirketlerin tüketicilerin ne istediğini anlamalarına, bu tüketicilerin kullanacakları ürünler geliştirmelerine ve sektörlerindeki diğer şirketlere göre rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olan kritik bir araçtır.

İşletmelerin incelenen pazar sektörüne göre bilgi toplaması gerekmektedir. Karar verme sürecinde kullanabilecek modelin ve ilgili verinin belirlenmesiyle sonlanmamakta, elde edilen verilerin analiz edilip yorumlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda sektöre girmeyi düşünen bir şirketin, ürün veya hizmetinin uygulanabilirliğini test etmek için pazar araştırması yapılarak tüketici ilgisi teyit edilmekte ve işletmenin iş planını sürdürüp sürdüremeyeceğine karar verilebilmektedir. Aksi takdirde ürün ve hizmetlerin müşteri isteklerine uygun hale getirilebilmesi noktasında ilgili ayarlamalar için pazar araştırması sonuçlarına başvurulmaktadır. Analiz Kariyer olarak Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında:

  1. Pazar eğilimlerinin bilinciyle kararlar almak
  2. Piyasa gerçekliklerine uygun adımlar atmak
  3. Uygun bir satış sistemi seçmek
  4. Müşteri tercihleri doğrultusunda adımlar atmak
  5. Marka algısı belirlemek
  6. Müşteri iletişim yöntemlerini tespit etmek
  7. Yatırımlarınızı doğru kanalize etmek

Mümkün olacaktır.

Araştırma safhasına geçmeden önce işe işletmenize dair neleri başarmak istediğinizi tespit ederek başlıyoruz. Bunlar site ziyaretçi trafiği tıklanma sayısı artırımı, tutundurma faaliyetleri veya doğrudan satış bazlı hedefler olabilir. Hedef belirleme, araştırmanın geri kalanını ve gelecekteki pazarlama malzemelerinin uyarlanmasında yardımcı olacaktır. Bu noktadan sonra ise süreç yüz-yüze görüşmeler, telefon araştırması ve çevrimiçi pazar araştırması gibi farklı kanallardan ihtiyaç odaklı ilerlemektedir.

16 yıllık tecrübemiz ve uzman kadromuz ile kurumsal yönetim kapsamında sunduğumuz çözümler ile birçok firmanın karlılığı artırılmış; problemlere sistematik ve istikrarlı çözümler sağlanmıştır.