';
side-area-logo

Medya Planlaması

Günümüzün rekabetçi ortamında pazarlamacıların ürün-hizmet etkileşimlerini görebilmek için tüketicilere doğru mesajı doğru zamanda ve doğru kanalda sunması gerekir.

Medya planlaması pazarlamacıların katılımları ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için bir reklamı nerede, ne zaman ve ne sıklıkla yayınlayacaklarını belirleme sürecidir. Medya planı çerçevesinde reklam harcamaları ve kaynakları periyodik basılı yayınlar, ücretli reklamlar, video reklamlar veya yerel içerik gibi çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı kanallar arasında paylaştırılabilir.

Etkili bir medya planı, belirli bir kitleyi hedefleyen ve kuruluşun pazarlama bütçesine uyan bir dizi reklamdan ibaretmiş gibi görünse de oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

business-objects-PV4F7XV-min
  • Reklamın kime ulaşması gerekiyor?
  • Pazarlama bütçesi nedir?
  • Dönüşüm hedefleri nelerdir?
  • Mesajın sıklığı ne olmalıdır?
  • Mesajın erişilebilirlik düzeyi nedir?
  • Hedeflenen başarı tanımı nedir?

Medya planlayıcılarının kuruluşun markası, hedef kitlesi, çeşitli medya platformları ve gelişen medya trendleri hakkında sağlam bir anlayışa sahip olması gerekir. Medya planlaması kapsamında ele alınması gereken birtakım zorluklar ve ele alınması gereken konseptler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Tüketici Düzeyinde Hedefleme: Medya planı, derinlemesine pazarlama analitiği gerektiren hangi tür mesajların potansiyel müşteri kitlesinde yankı uyandırdığını belirlemek için tüketicileri ayrıntılı bir düzeyde kavramalıdır.

Platform Tercihi: Hedef kitle üyelerinin etkileşimde bulundukları çeşitli kanallar ve platformlar da bilinmelidir. Böylece kampanyaların yürütüleceği mecralar etkili bir şekilde seçilebilecek ve uygun pazarlama kampanyaları belirlenebilecektir.

Bütçe Odağı: Pazarlamacıların kampanyalarını yayınlarken ve yeni kaynaklar yaratırken izledikleri rotada bütçe planlaması kısıtlı bir esnekliğe tabi tutulabilmektedir. Ancak modern medya planlaması, bütçenin farklı kanallara rasyonel olarak paylaştırılma esnekliğini gerektirir.

Ölçümleri Entegre Etme: Çevrimiçi ve çevrimdışı çok sayıda kanal olduğundan, pazarlamacıların bu mecralarda yürütülen kampanyaların başarısını karşılaştırmalı olarak ölçerek hangilerinin daha efektif ve hangilerinin güncellenme ihtiyacı içinde olduğunu belirlemeleri bilgece yürütülecek bir veri analizi ihtiyacına işaret etmektedir.

Hedeflerin net olarak belirlenmesini takiben pazar eğilimleri ve rekabet ortamı hakkında araştırma yapılabilip benzer markaların ve hedeflerin geçmişte nerede başarıya ulaştığına dair görünürlük rapor bazlı sunularak uygun planlama modellerinde karar kılınabilecektir.

Hedefler genellikle uzun vadeli büyüme ve yatırım getirisini iyileştirme gibi iş hedefleriyle uyumluluk gösteren; marka görünürlüğünü artırıcı, potansiyel site ziyaretçisi müşterileri sadık birer satın alıcılara dönüştüren tutundurucu çeşitli taktikleri içermelidir.

Profesyonel tecrübemiz ve uzman kadromuz ile kurumsal yönetim kapsamında sunduğumuz çözümler ile birçok firmanın karlılığı artırılmış; problemlere sistematik ve istikrarlı çözümler sağlanmıştır.