';
side-area-logo

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Şehir Tanıtımı Ve Markalaşma Teknik Destek Programı teklif çağrısı ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan bölgede kent cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.10.2021 – 23.59

Program Bütçesi 500.000 TL
Azami Destek 70.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilikler ve Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler
 • Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Üniversiteler
 • Dernek ve Vakıflar
 • TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
 • Kooperatifler, Üretici ve Yetiştirici Bitlikleri
 • Ticaret ve Sanayi Odası / Esnaf ve Sanaatkarlar Odasına Kayıtlı İşletmeler
 • Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları ve Üst Birlikleri.

 

Son Başvuru Tarihi 31.10.2021
Programın Amaçları
 • TR82 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan ve aynı zamanda TR82 Bölgesi illerinin (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) kent cazibesinin ve marka değerinin artırılmasına katkı sağlayacak çalışmalarına destek sağlamak
Programın Özel Amaçları
 • Kent tanınırlığının ve bilinirliğinin arttırılması
 • Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesi
 • Temel kamu yatırımlarının yapılması
 • Kentlilerin kent dışından gelenlere yönelik davranışlarına norm getirilmesi
 • Sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması
 • Kentin ekonomik ve sosyal potansiyelinin artırılması
Program Öncelikleri
 • Öncelik 1: Bölgenin tanınırlığını artırmak
 • Öncelik 2: Turizm sektöründe insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
 • Öncelik 3: Yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasını sağlamak
 • Öncelik 4: Turizm altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 1:

 • Coğrafi İşaret veya Geleneksel Ürün Adı Başvuru ve Denetim Süreci Eğitimi ve Danışmanlığı ile Başvuru Dosyası Hazırlama
 • Kültür Turistlerine Yönelik Dijital Pazarlama Konsept Danışmanlığı
 • Citta Slow Ağı Kriterlerine Uyum Süreci Danışmanlığı
 • Turizm İşletmelerine Yönelik Dijital Tanıtım ve Sosyal Medya Danışmanlığı

Öncelik 2:

 • Ekolojik Tasarım Eğitimi
 • Doğa ve Kırsal Turizm İşletmeleri İçin Yurtdışı Hibe Projeleri Hazırlama Danışmanlığı
 • Turizm İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı (İş modeli geliştirme, süreç yönetimi, ürün geliştirme, pazarlama ve satış)
 • Yiyecek İçecek ve Otel Personeli/Yönetici Eğitimleri
 • Turizm İşletmeleri Kaynak Verimliliği Danışmanlığı

Öncelik 3:

 • Yöresel ve Hediyelik Ürün Geliştirme, Mevcut Ürünler İçin Ambalaj Tasarımı ve Sunum Danışmanlığı
 • Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menü Kartlarının Standartlaştırılmasına ve Dijitalleştirilmesine Yönelik Danışmanlık
 • Slow Food Yeryüzü Pazarı, Slow Bees, Slow Travel, Slow Fish Tespit, Yönetim ve Geliştirme Danışmanlığı

Öncelik 4:

 • Konaklar için İşlevlendirme Danışmanlığı
 • Tematik Turizm Rotaları Oluşturma Danışmanlığı
 • Turizm Fonksiyon Alanları Yeni Model ve Konsept Danışmanlığı
 • Kastamonu ve Sinop Sahilleri Alan Konsept ve Uygulama Projesi Danışmanlığı
 • Doğa Turizmi ATurizm Unsurları Deneyim İyileştirme (İş Güvenliği Odaklı Müdahaleler Dahil) ve Geliştirme Danışmanlığı lanında Deneyim ve Ekolojik Tasarım Odaklı Konsept Danışmanlığı
 • Yeşil Yıldız Sertifikası Başvuru Danışmanlığı
 • Müze Deneyimleri İyileştirilmesi/Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık
 • Otopark Alanları Kapasite Kullanım, Mekânsal Planlama Danışmanlığı
 • Kuş Gözlem Turizmi Potansiyeli Tespit Danışmanlığı
 • Hijyen Eğitimleri/Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Eğitimlerinin Verilmesi, Sertifikasyon Süreci Danışmanlığı