';
side-area-logo

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal yönetim danışmanlığı bir firma ya da şirketin faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramadan sürdürülebilmesini sağlayan yapı ve süreç işleyişlerinin düzenlenmesi ile ilgilidir.  Bu noktada fimaların organizasyonel ve stratejik konulardaki problemlerinin bağımsız ve uzman kişiler tarafından çözülmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Mevcut problemlerin yanında firmanın büyümesi, sürdürülebilirliği, dijital dönüşüm veya karlılığı arttırmak gibi taleplerinde gereken stratejik planlamaların yapılması noktasında da kurumsal yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumsal yönetim danışmanlığı firmanın problemlerini kendi iç dinamikleri ile çözemediği noktada devreye girer ve çözüm üretmek adına proje geliştirmek, çeşitli analizler ile sorunun nedenlerini en iyi şekilde analiz etmek, pazarda ve şirket bileşenlerinde kapsamlı araştırmalar yapmak gibi çeşitli yöntemlerle çalışmalarını gerçekleştirir.  

Firmaların problemleri farklı konu ve zorluklarda olsa da çözüm; problemin doğru şekilde tespit edilmesi, gerekli araştırmaların yapılması, uygun çözümlerin bulunması, sunulan çözüm önerilerinin doğru şekilde hayata geçirilmesi ve sürecin problemsiz işleyebilmesi için gereken organizasyon ve stratejiyle mümkün olmaktadır.

Analiz Kariyer olarak  Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında  sunulan çözümlere örnek olarak:

-Mevcut durum analizi

-Mevcut durumda ve gelecekte karşılaşılacak ihtiyaçlara etkili ve hızlı cevaplar verebilecek projelerin geliştirilmesi

-Üst süreç tasarımları

-Firmaların değişen sektör dinamiklerine ayak uydurabilmesini sağlamak

-Teknolojik dönüşümler için gerekli araştırmaların yapılması ve hayata geçirilmesi

-Risk analizinin gerçekleştirilmesi

-Sürdürülebilirliğin sağlanması verilebilmektedir. 

16 yıllık tecrübemiz ve uzman kadromuz ile kurumsal yönetim kapsamında ssunduğumuz çözümler ile birçok firmanın karlılığı artırılmış; problemlere sistematik ve istikrarlı çözümler sağlanmıştır.

Günümüz koşullarında küreselleşmenin doğal bir sonucu olan rekabet artışı, çağdaş ve etkin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Kurum olarak yaşanan gelişmelere ve değişimlere uyum sağlayıp başarılı olabilmek için, sahip olduğunuz İnsan Kaynaklarını doğru yönetebilmeniz gerekmektedir.

Analiz Kariyer – İnsan Kaynakları Eğitimleri kapsamında kurumunuzun ihtiyaç duyduğu tüm İnsan Kaynakları süreçleri için alanında uzman eğitim kadromuz ve çözüm ortaklarımız tarafından hazırlanan eğitim programlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Kurumunuza ve kurum yapınıza özel hazırlanan İnsan Kaynakları Eğitimlerimiz kapsamında doğru işe doğru personeli seçmekten, kurum içerisinde eğitim ihtiyaç analizine, kişisel ve kurumsal hedef belirlemekten, ödüllendirme sisteminin kurulmasına kadar geniş ve gelişmiş İnsan Kaynakları eğitim hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Örneğin, kurumunuzda bulunan personellerinizin motivasyonlarını arttırmak, kuruma olan bağlılıklarını arttırmak istediğinizde, hizmetlerimiz kapsamında bulunan; kariyer planlama, kişisel ve kurumsal hedef belirleme  ve ödüllendirme sisteminin yönetilmesi eğitimlerimiz ile aktif işgörenlerinizin bir hedefe sahip olmasını ve bu anlamda motivasyonlarının artmasını sağlayabilirsiniz.

Kurumunuz içerisinde etkili ve başarılı insan kaynağına sahip olmak isterseniz Analiz Kariyer – İnsan Kaynakları Eğitimlerimiz Kapsamında;

 • Personel Planlama, Seçme ve Yerleştirme Eğitimi
 • İş İlanı Hazırlama, Aday Özgeçmişi Analiz Etme ve Değerlendirme Eğitimi
 • Organizasyon Şeması ve Görev Tanım Formları Hazırlama Eğitimi
 • İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi
 • Norm Kadro Kurma ve Organizasyon Yönetimi
 • Etkili ve Doğru Ücret Sistemi Kurma Eğitimi
 • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Kurulması ve Yönetilmesi
 • Kişilik Envanteri Destekli Organizasyonel Gelişim
 • Kariyer Planlama ve Yedekleme Yönetimi
 • Kişisel/Kurumsal Hedef Belirleme ve Yönetimi
 • Oryantasyon Programı/Eğitimi Tasarlama
 • Eğitim Yönetimi ve Kurumsal/Kişisel Gelişim
 • Ödüllendirme Sistemlerinin Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Çalışanları ve Birim Yöneticileri İçin Etkili Geribildirim Becerileri
 • Öneri-Ödül Sistemleri Hazırlama ve Sunma

alanında uzman kadromuz ile kurumunuza özgü hazırlanan İnsan Kaynakları Eğitimlerimiz ile sektörünüzde fark yaratabilirsiniz. Analiz Kariyer olarka proje süresince en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız.