';
side-area-logo

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile İşletmeler ile kooperatif ve birliklerde verimliliğin geliştirilmesi, İşletmeler ile kooperatif ve birliklerde kurumsallaşmanın artırılması ve İşletmeler ile kooperatif ve birliklerde etkin pazarlama ve markalaşma araçlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 Program Bütçesi 3 Milyon TL
Azami Destek 100 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kar amacı güden işletmeler

1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler

5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

5996 sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Yetiştirici Birlikleri

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Uygun Faaliyetler

Kaynak Verimliliği

Yalın üretim süreçlerine dönüşüm için gerekli altyapının kurgulanması

Enerji verimliliği, atık azaltmaya yönelik etüt çalışmaları, su verimliliği raporunun oluşturulması

 

Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Aile şirketlerinde kurumsal yapıların kurulması

Şirket organizasyon yapılarının güncellenmesi

İşletmenin Aile/Ortaklık/Ortaklık anayasasının hazırlanması

İç Denetim Sistemi, İç Kontrol Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi vb. sistemlerin kurulması.

 

Pazarlama ve Markalaşma

İhracat danışmanlığı hizmetlerinin sunulması

E-ticaret, e-ihracat ve sosyal medya pazarlama ve satışına ilişkin tarama çalışmalarının yapılması

E-ticaret, e-ihracat ve sosyal medya pazarlaması altyapılarının ve sistemlerinin kurulması

Kurum/kuruluş, ürün ya da hizmet için markalaşma çalışmalarının yürütülmesi

Markalaşma stratejisinin belirlenmesi

Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması

İşletmenin başarılı bir biçimde franchising sistemine girişinin sağlanması

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicil Gazetesi

Faaliyet Belgesi

Kurum Temsilcilerine Ait Noter Onaylı Imza Sirküleri

Teknik Şartname Hazırlık Formu

Kaynak Verimliliği İçin:

Üretim Hattını Gösterir Kapasite Raporu

Bünyesinde Çalışan Üniversite Mezunu En Az 1 Personele Ait Özgeçmiş ve Diploma/Mezuniyet Belgesi

Son 3 Aydır En Az  10 Çalışan Şartının Korunduğunu Gösteren Sgk Dökümü

Son 2 Yıla Ait 2018 Ve 2019 Gelir Tablosu ve Bilançosunun Onaylı Nüshası

Kurumsallaşma Ve Sürdürülebilirlik İçin:

Son 3  Aydır En Az 10 Çalışan Şartının Korunduğunu Gösteren Sgk Dökümü

Son 2 Yıla Ait 2018 Ve 2019 Gelir Tablosu ve Bilançosunun Onaylı Nüshası