';
side-area-logo

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve planlı bir kalkınma sürecinin bölgesel koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır.  Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 2014-2023 yıllarını kapsayan TRC1 Bölgesi Bölge Planı’nın vizyonu; “Yaşam Kalitesi Yüksek, Beşeri Sermayesi Güçlü, Rekabetçi ve Yenilikçi, Orta Doğu’nun Çekim Merkezi İpekyolu” olarak belirlenmiştir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 1,5 Milyon₺
Azami Destek

 

Eğitim: 25 Bin ₺

Diğerleri: 40 Bin ₺

 

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumları

Sivil Toplum Kuruluşları

Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri

Üniversiteler

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi.

Öncelik 2:: İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi.

Öncenlik  3 :TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin artırılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Kurum/Kuruluşların iç kontrol sistemlerinin kurulmasına ilişkin geçici uzman/danışmanlık desteği

Finans ve Pazarlama yönetimi

Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları

Kaynak verimliliği danışmanlığı

Teknik tekstil araştırma merkezi kurulmasına yönelik fizibilite hazırlamaya yönelik teknik eğitim ve danışmanlık desteği

Markalaşma ve Patent Hakkı

AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Kurumsallaşma ve Kurumsal Kapasite Geliştirme

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Yönetim Kurulu Kararı

(Kişilerin yetkisi ve sorumluluğu başvuru sahibinin ve ortakların ana sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa imza sirküsüne ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişileri proje başvurusu için yetkilendirdiğine dair ve mali destek sağlanacaksa bu hususu da içeren yönetim kurulu kararı)

İmza Örneği

(Kamu Kurumları, üniversiteler ve mahalli idareler için)

İmza Sirküleri

Başvuru sahibini ve her bir proje ortak kuruluşunun temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren ve  noter onaylı

Başvuru Sahibi ve Her Bir Ortak Kuruluşun Onaylı Tüzüğü veya Kuruluş Sözleşmesi

Dernek, Sendika, Vakıf, Konfederasyon, Federasyon, Odalar, Borsalar, Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil), Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif, Kar Amacı Gütmeyen Birlik, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri)

Teknik Şartname Hazırlık Formu