';
side-area-logo

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 1 Milyon TL
Azami Destek

Eğitim: 25 Bin TL

Danışmanlık: 60 Bin TL

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf Vb.)

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Sanayi sektöründe yenilik, markalaşma, dijitalleşme, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi.

Öncelik 2: Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması.

Öncelik 3: Tarım sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Yerel yönetimlerin planlama kapasitesinin artırılması.

Öncelik 5: Proje geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

 

Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

 

Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri

 

Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri

 

Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim / danışmanlık projeleri

 

Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

 

Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri

 

Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulmasına ve kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

 

Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri

 

Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim / danışmanlık projeleri