';
side-area-logo

Fırat Kalkınma Ajansı 2021 Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı teklif çağrısı Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan bölgede kaynak verimliliği kapsamında veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlamaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021 – 23.59

 Program Bütçesi 700.000 TL
Azami Destek 50.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler (Öncelik 1)
 • Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren, Turizm İşletme Belgesine Sahip İşletmeler (Öncelik 2)
 • Kırsal Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler, Birlik ve Kooperatifler (Öncelik 3)
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli idareler, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüler (Öncelik 4)
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu kurum ve kuruluşları, Mahalli idareler, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüler (Öncelik 4)
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Mahalli idareler, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları (Öncelik 5)
Son Başvuru Tarihi 24.12.2021
Programın Amaçları
 • Yerel aktörlerin İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 yılı teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği kapsamında veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmasıdır.

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 • Öncelik 1 Dış ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi, Kaynak verimliliği ve yalın üretim, Aile şirketleri başta olmak üzere işletmelerin kurumsallaşma faaliyetleri, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılması.
 • Öncelik 2 Aile şirketleri başta olmak üzere işletmelerin kurumsallaşma faaliyetleri, Kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, Turizm işletmelerinin uluslararası kalite standartlarına uyumunun sağlanması.
 • Öncelik 3 Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşması, Tarımsal ürün çeşitliliği ve katma değer artışının sağlanması için değer zincirlerinin geliştirilmesi, Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması, Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı kooperatifçiliğin güçlendirilmesi.
 • Öncelik 4 Özel sektörün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda sanayi, turizm ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kooperatif ve birliklerin katılımcı/faydalanıcı olacağı faaliyetler.
 • Öncelik 5 Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri, (kurum stratejik plan hazırlama faaliyetleri hariç), Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar, Yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performanslarının artırılmasına, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders çıkarılmasına ve yeni iş fırsatlarının kollanmasına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı Kaynak verimliliği uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 1:

·         Hedef pazar araştırması ve saptanması, analiz edilmesi, hedef müşterilerin belirlenmesi konularında dış ticaret danışmanlığı.

·         Sürekli değer akış ve yönetiminin sağlanarak israfların önüne geçilmesi, sistematik iyileşme sürecinin elde edilmesine yönelik yalın üretim danışmanlığı

·         Su/atık su yönetimi ve temiz üretim konularında danışmanlık.

·         Üretim sürecinde kullanılan kaynakların etkin kullanılmasına yönelik verimlilik danışmanlığı.

·         ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmesi.

·         Dijital dönüşüm, pazarlama kabiliyetleri ve e-ticaretin geliştirilmesi eğitimi ve/veya danışmanlığı.

·         Aile ve şirket anayasası oluşturulması eğitimi ve/veya danışmanlığı.

Öncelik 2:

·         Aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları, gelir yönetimi, halka arz, organizasyon becerileri gibi sürdürülebilir yönetim alışkanlıklarının kazandırılması konularında eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Dijital altyapının oluşturulması, yeni nesil pazarlama yöntemlerini içeren uygulamalar, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri, veri analitiği, veri güvenliği ve gizliliği konularında eğitim ve/veya danışmanlık.

·         ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim belgelendirmesi

·         LEED Yeşil Bina Sertifikası belgelendirmesi.

Öncelik 3:

·         Arıcılık sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Arıcılık ürünlerinde markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasite, üretim süreçleri ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Tarımsal ürünlerde markalaşma ile fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik kurumsal kapasite geliştirici eğitimler.

·         Kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik eğitimler.

·         Kırsalda üretilen tarımsal ürünlere yönelik gıda güvenliği konusunda eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Tarımsal ve geleneksel ürünlerin üretimi, muhafaza edilmesi ve pazarlama imkânlarının artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Coğrafi işaretli ürünleri üreten üreticilere kooperatifleşme, kalite ve standardizasyon eğitimi ve/veya danışmanlığı.

Öncelik 4:

·         Enerji verimliliği ve temiz üretime yönelik eğitimler

·         Markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

·         Aile ve şirket anayasası oluşturulması eğitimi

·         Dijital dönüşüm ve e-ticaretin geliştirilmesi eğitimleri

·         Hedef pazar ve müşteri bulma teknikleri eğitimi

·

Öncelik 5:

·         Destinasyon yönetimi ve pazarlamasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık.

·         Yönetimde hedef odaklılık, stratejik yönetim ve vizyon geliştirme eğitimi.

·         Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları eğitimi ve/veya danışmanlığı.

·         Dijital dönüşüm, geleceğin işleri ve teknolojileri eğitimi.

·         Proje döngüsü yönetimi eğitimi.

·         Sosyal girişimcilik eğitici eğitimi.

·         Karşılaştırmalı problem çözme teknikleri eğitimi.

·         Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim veya danışmanlık.