';
side-area-logo

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Turizm Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Turizm Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile Turizm işletmelerinin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak, Konaklama hizmeti veren işletmelerin kurumsal yetkinliklerinin geliştirilerek rekabet odaklı yapısal dönüşümlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi
Azami Destek
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kar amacı güden, turizm işletme belgeli ve/veya belediye işletme belgeli tüzel kişiliği haiz konaklama tesisleri

(Hisselerinin %50’den fazlasına kar amacı gütmeyen kuruluşların sahip olduğu işletmeler ve ulusal veya uluslararası zincir oteller hariç)

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Kurumsallaşma

Öncelik 2: Dijital Dönüşüm

Öncelik 3: Süreç ve Kaynak Verimliliği

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Kurumsallaşma

Aile Anayasası

Marka, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Karne

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerde Örgütsel Davranış

Beşeri Kapasite Geliştirme

Öncelik 2:  Dijital Dönüşüm

Veri Tabanı Oluşturma

Etkin Stok Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

Dijital Pazarlama Olanaklarından Faydalanma

Müşteri ve Tedarikçi İlişkilerinde Bilişim

Tedarik Zincirinde Dijital Teknoloji Kullanımı

Öncelik 3: Süreç ve Kaynak Verimliliği

Sürekli İyileştirme ve Geliştirme (Kazien)

Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkin Kaynak Planlaması

Enerji ve Su Tüketiminin Azaltılması

Değer Zinciri Analizi ve İyileştirme

Atıkların Azaltılması, Geri Dönüşüm Teşviki

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Kontrol Çemberi

Gerekli Belgeler

Başvuru Sahibinin Temsil ve Ilzama Yetkili Olduğunu Gösteren Karar

En Son Ortaklık Yapısı ve Temsil/Ilzam Yetkisini Gösterir Sicil Gazetesi

Turizm Işletme veya Belediye Işletme Belgesi

Son 3 Yıla Ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu)

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Çalışan Sayısını Gösterir Belge

Kalite Belgeleri (Varsa)