';
side-area-logo

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sonuç Odaklı Teknik Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sonuç Odaklı Teknik Destek Programı ile 2014-2023 TR90 Bölge Planı’nda belirlenen gelişme eksenleri ve amaçları doğrultusunda Kırsal Kalkınma, Yeni Nesil Girişimcilik ve Doğu Karadeniz Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak, Sonuç odaklı programlar kapsamında, yerel kalkınma aktörlerinin kurumsal kapasite ve beşeri sermayelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 20.12.2021

Program Bütçesi
Azami Destek
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Yerel Yönetimler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Birlik ve Kooperatifler

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

OSB, TTO, Sanayi Siteleri

Serbest Bölge İşleticileri

TGB, Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri

Son Başvuru Tarihi 20.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Turizm

Öncelik 2: Yeni Nesil Girişimcilik

Öncelik 3: Kırsal Kalkınma

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Turizm

Destinasyon yönetimi

Hedef pazarları çeşitlendirmek

Alternatif turizm türlerini yaygınlaştırmak

Öncelik 2: Yeni Nesil Girişimcilik

Girişimcilere hizmet veren yapıların kurumsal kapasite ve hizmet kalitelerini geliştirmek

İlk, orta ve yükseköğrenimde eğitici ve öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalıkların artırılması

Girişimcilerin finansal desteklere ve pazara erişimlerini kolaylaştırmak için lobicilik faaliyetleri

Öncelik 3: Kırsal Kalkınma

Kırsal üretim alanında belediyelerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

Kırsal üretim ve pazarlama alanındaki işbirliği yapılarının güçlendirilmesi

Kırsalda kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi

Öncelik 4:  Yerel Kalkınma Fırsatları

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve beşeri sermayelerinin geliştirilmesi

Yerel yönetimlerin planlama ve yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi

Sosyal kalkınma alanında kurumsal kapasite geliştirme

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Kuruluş Belgesi, Tüzüğü, Protokolü veya Kuruluş Sözleşmesi

( Sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler için geçerlidir.)

Faaliyet Belgesi

Başvuru sahibinin kuruluş yasasını/ yönetmeliğini/ kararını referans gösteren ve TR90 bölgesinde kayıtlı olduğuna ve faaliyet gösterdiğine dair belge

(Sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler için geçerlidir.)

Temsil ve Ilzam Yetki Belgesi

(Kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir. )

Tatbiki İmza Beyanı

(Kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.)

Ortaklık İçin Yetkili Organ Kararı

Başvuru Sahibini Temsil ve Ilzama Yetkili Kişilerin Isimlerini Gösterir Imza Sirküleri Vveya Imza Sirkülerinde Olmayan Birine Yetki Verilmesi Isteniyorsa Bu Durumu Gösterir Yetkili Organ Kararı ile Beraber Temsil ve Ilzam Yetkisi Verilen Kişi / Kişilerin Imza Beyannamesi

(Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, kooperatifler, birlikler ve sivil toplum kuruluşları için geçerlidir.)