';
side-area-logo

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İmalat Sanayi Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İmalat Sanayi Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile İmalat sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunmak, Kurumsallaşma düzeyini artırmak ve yönetsel becerilerini geliştirmek, Pazarlama ve satış yetkinliklerini geliştirerek ticaret hacimlerini artırmak ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, Yenilikçi uygulamalarla verimliliğini artırmak ve teknoloji altyapısını geliştirerek dijital dönüşümünü sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi
Azami Destek
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, kar amacı güden tüzel kişiler
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Dijital Dönüşüm

Öncelik 2: Süreç ve Kaynak Verimliliği

Öncelik 3: Kurumsallaşma

Öncelik 4: Halka Arz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Dijital Dönüşüm

Tedarik zinciri performansını yükseltmek üzere dijital teknolojilerin kullanılması

Ürün kalitesini artırmaya yönelik teknoloji kullanımı

Etkin stok yönetiminin sağlanmasında teknoloji kullanımının artırılması

Elektronik veri tabanlarının oluşturulması

Yalın teknikleri uygulamalarına Endüstri 4.0 kapsamında dijital teknolojilerin entegre edilmesi

Şirket stratejilerinde dijital dönüşüm odaklı rekabet gücünün artırılması

Müşteri ve tedarikçi ilişkileri yönetiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı

İşletmelerin e-ticaret ve e-ihracat yoluyla satış hacimlerinin artırılması

Öncelik 2: Süreç Ve Kaynak Verimliliği

Toplam kalite yönetimi ve kalite kontrol çemberi uygulamaları

Tam zamanında üretim (JIT) prensibinin uygulanması

Model dönüş süresinin kısaltılması (SMED) ile üretim etkinliğinin artırılması

Problem kaynaklarını yok etme (5S) ve 6S yaklaşımları ile işgücü kayıplarını önlenmesi

Dağıtım ağlarının optimize edilmesine ilişkin araç rotalama problemlerinin çözümü

Üretimde hammadde, enerji ve su tüketiminin azaltılması

Üretim süreçlerindeki enerji tüketiminde çevre dostu teknolojilerin kullanımı

İşletmelerde sürekli iyileştirme ve geliştirme (Kaizen)

Kanban usulü üretim planlama sistemi

Sıfır hatalı üretime yönelik olarak “PokaYoke” hata önleyici düzenek uygulamaları

Öncelik 3: Kurumsallaşma

Aile Anayasası

Finans Yönetimi

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme

Marka, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Karne

EFQM Mükemmellik Modeli

İnsan Kaynakları Yönetimi

Öncelik 4: Halka Arz

Şirket Analizi

Finans Yönetimi

Finansal Yol Haritasının Hazırlanması

Başvuru Formlarının Hazırlanması

Halka Arz Yol Haritası

Finansal Faaliyetlerin Yapılandırılması

Aracılık, Hukuk, Denetim Hizmetleri Koordinasyonu

Halka Arz İzahnamesinin Hazırlanması

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Başvuru Sahibinin Temsil ve Ilzama Yetkili Olduğunu Gösteren Karar

En Son Ortaklık Yapısı ve Temsil/Ilzam Yetkisini Gösterir Sicil Gazetesi

Kapasite Raporu

Son 3 Yıla Ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu)

İmza Sirküleri

Vergi Levhası