';
side-area-logo

Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile TRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanması amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 Program Bütçesi 1 Milyon 800 Bin TL
Azami Destek 150/200 Bin TL
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mahalli İdareler

Sivil Toplum Kuruluşları

Serbest Bölge İşleticileri

Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

Birlikler, Kooperatifler

Endüstri Bölgesi, iş Geliştirme Merkezi

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi.

Öncelik 2: Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması.

Öncelik 3: Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi.

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tescil ve Faal Olunduğuna Dair Belge

(Sivil Toplum Kuruluşları İçin)

Fizibilite Etüdü Rapor Formatı

Yetki Karar Örneği

İmza Tatbiki

Proforma Fatura ve Teklif Mektubu Örneği

Fizibilite Raporu Tip Teknik Şartnamesi

Kooperatif ve Birliklerin 5 Yıl Süreyle Ortaklarına Kar Dağıtmayacağına Dair Karar