';
side-area-logo

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı teklif çağrısı ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşan yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021

 Program Bütçesi 500.000 TL
Azami Destek 40.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Endüstri Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021
Örnek Proje Konuları

Van Gölü’nün korunmasına yönelik farkındalık faaliyetleri

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama eğitimleri

Yeni nesil eğitim programları (robotik, STEM, yapay zeka, geleceğin meslekleri, dijital eğitim materyalleri hazırlama vb.)

Öğrencilerin tasarım, üretkenlik, yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye ve sosyal becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler

Mesleki eğitimde altyapıyı güçlendirmeye ve çok taraflı sürdürülebilir iş birliği modellerini hayata geçirmeye yönelik faaliyetler

Modern tarım yöntemleri ve iyi tarım faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik eğitim faaliyetleri

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin yenilikçi yöntemlerle pazarlanmasına yönelik faaliyetler

Tarımda kooperatifleşmeye yönelik çalışmalar (eğitim, danışmanlık, bilgilendirme, kooperatif kurulum mevzuatları vs.)

Tarım sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler

Ulusal ve uluslararası sermayeyi Bölge’ye çekmeye yönelik lobi faaliyetleri

TRB2 Bölgesi turizm destinasyonlarının küresel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılmasına yönelik faaliyetler

Turizm sektöründe çalışan yönetici ve personel ile Bölge’ye gelen ziyaretçilerle temas halinde olan insan kaynağına yönelik eğitim faaliyetleri,

Bölge’de faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri (kaynak verimliliği, yalın üretim teknikleri, markalaşma, patent, iş planlama, kalite yönetim sistemleri, performans yönetimi, mentörlük, yönetim danışmanlığı vb.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine ve bilgi teknolojilerinin kullanımının arttırılmasına yönelik eğitim, danışmanlık faaliyetleri

Çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması kapsamında, altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler.