';
side-area-logo

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 Program Bütçesi 1,5 Milyon TL
Azami Destek 500 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Üniversiteler

Kamu Kurum Ve Kuruluşları

Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri

Organize Sanayi Bölgeleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

Serbest Bölge İşletmecileri ve İş Geliştirme Merkezleri

 

 

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:Bölgede turizm odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 2:Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 3: Bölgede yerel kalkınma fırsatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik I:

• Uluslararası ağlarda yer almaya, yerel yaratıcılık, tanıtım ve görünürlükleri artırmaya ve bölgenin turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik lobicilik, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

• Bölgenin etkin biçimde tanıtımına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

• Turizmde kalite, sertifikasyon ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

• Turizmde destinasyon yönetimi ile seyahat rotaları oluşturulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

• Turizmde dijital araçların kullanımının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

• Bölgede bulunan tarihi, kültürel ve doğal yapıların korunması, tanıtılması ve turizme açılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Öncelik II:

• Bölgede girişimcilik merkezileri, kuluçka merkezleri, yenilik merkezleri gibi ara yüzlerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim/ danışmanlık faaliyetleri

• Bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik kapasite geliştirici faaliyetler

• Girişimcilik ekosisteminin dijital dönüşümüne yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Mentörlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Girişimcilerin takibine yönelik (metrik belirleme, sosyal etki analizi vb.) eğitim

ve danışmanlık faaliyetleri

• Bölgede lisanslı melek yatırımcı sayısının artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Girişimcilik alanında finansal araçlar geliştirme (girişim sermayesi, melek yatırımcı ağı, kitlesel fonlama vb.) ve pilot uygulamalar oluşturma konularına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Öncelik III:

• Bölgede öne çıkmış sektörlerin (kimya, makine, otomotiv, mobilya vb.) işbirliği

kapasitelerinin artırılması, kümelenme oluşturmaya yönelik stratejilerin vb. hazırlanmasına ilişkin eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Ulusal ya da uluslararası organizasyonların (sempozyum, kongre, fuar, çalıştay, konferans, bienal, festival vb.) bölgede gerçekleştirilmesine ve bölgenin dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesine yönelik lobicilik/eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin ve eşgüdümün geliştirilmesine yönelik faaliyetler

• Kentsel Gelişim Stratejilerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler

• Finans yönetimi, ulusal/uluslararası ticaret vb. konulara yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Bölge halkına verilen hizmetin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik bilgi teknolojilerini etkin kullanma eğitimleri (e-devlet uygulamaları, coğrafi bilgi sistemleri vb.)

• Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerine yönelik teknik analiz, plan, fizibiliteye yönelik destekler

• Bölgede yer alan yerleşim merkezlerinin afet/risk yönetimi planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak faaliyetler

• Ar-Ge ve yenilikçilik destek merkezi kurma veya geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti alınması

• Endüstriyel simbiyozla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmeti alınması

• Atık yönetimine ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi/danışmanlık alınması

• Dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna yönelik faaliyetler

• İstatistiksel araştırma ve veri tabanı yönetimine ilişkin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri