';
side-area-logo

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketleri içinde bulundurdukları kültürel arkaplan ve sağlam değerler ile öne çıkan, bu değerler ile güvenilirlik ve kurum kültürünün oluşturulması açısındangenelllikle avantajlı bir dinamiğe sahiptir.  Fakat söz konusu avantajlarla beraber aile şirketlerinin taşıdığı dezavantajlar ve hatta bir takım riskler de mevcuttur. 

Aile şirketlerinin küreselleşen ekonomide varlıklarını ve rekabet güçlerini koruyabilmeleri için yapılanmalarına büyük önem vermeleri gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki yenilikler ve küreselleşmenin getirdiği yeni ekonomik dengeler ile şirketlerin varlıklarını süürdürebilmeleri için geleneksel yöntem ve anlayışın ötesinde bir vizyon ve stratejiye sahip olmaları gerekmektedir. Birçok araştırma göstermektedir ki; sadece dünyada değil Türkiye’de birçok aile işletmesi sürekliliğini devam ettirmekte ve şirketlerini bir sonraki nesile taşımak konusunda problemler yaşamakta ve endişeler taşımaktadır.   

Bu noktada kurumsallaşma, istikrarsız ve gevşek bir şekilde örgütlenmeyi engellemeyi, şirketin faaliyetlerinde düzenli, istikrarlı ve sosyal bakımdan bütünleyici bir yapıda olmasını sağlamaktadır.  Aile şirketlerinin karşılaştığı başlıca problemler pazardan kopmak, ailenin istekleri ve şirketin ihtiyaçlarının çatışması, maliyetleri kontrol altına alamamak, kötü ve organize olamamış bir yönetim, müşteriye hitap edememek ve benzeri olarak sıralanabilmektedir.  Bu ve benzeri problemleri önlemek adına Analiz Kariyer olarak aile şirketlerinde kurumsallaşma danışmanlığı kapsamında;

Two confident business man shaking hands during a meeting in the office, success, dealing, greeting and partner concept.

-Ülke içinde ve dışında meydana gelen sosyo-ekonomik ve kültürel değişimlerin takip edilmesi ve işletmeye bu bağlamda bir yön verilmesi

-Personel alımında işin gerekliliklerine ve ihtiyaçlara uygun davranılması ve oturtulan belli bir standart ölçüsünde sistemin kurulması

-Aile Anayasası konusunda rehberlik etmek ve uygulamaya koymak

-İnsan kaynağı departmanı oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek

-etkin bir organizasyon yapısı oluşturmak ve benzeri hizmetler sağlanmaktadır. Alanında uzman kadromuz , kurumsallaşma konusunda bugüne kadar vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri sayesinde oluşmuş deneyimi ile aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve verimliliğine katkı sağlamaya devam etmektedir.