';
side-area-logo

İSTKA – Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı teklif çağrısına çıktığı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi potansiyeli taşıyan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 19/03/2021–  Saat: 17:00

 

Program Bütçesi

 

80.000.000 TL

 

Azami Destek 3.500.000 TL
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve
 • Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası,
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek
 • Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar,
 • Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
Program Öncelikleri Katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, iş modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesi
Örnek Proje Konuları  

 1. Organize Sanayi Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanlarının kurulması
 2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanlarının kurulması
 3. Dijital dönüşüm merkezleri kurulması
 4. Kritik teknolojilere yönelik uygulama ve araştırma merkezi kurulması veya mevcut merkezlerin dönüştürülmesi
 5. Üniversite ve teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesindeki teknoloji transfer ofislerinin niteliklerinin artırılması
 6. Yenilik çalışmalarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunacak sürdürülebilir program ve/veya ara yüz yapıların geliştirilmesi veya mevcutların kapasitelerinin artırılması
 7. Sektörel/tematik Ar-Ge ve yenilik merkezlerinin geliştirilmesi
 8. Akıllı şehirleşme alanında teknoloji geliştirme, uygulama, deneyimleme gibi çalışmalar yürütecek yenilikçilik ara yüzlerinin kurulması
 9. Kaynak verimliliğine yönelik çalışmalar yürütecek arayüz yapıların geliştirilmesi