';
side-area-logo

BEBKA – Yenilik Ve Verimlilik Mali Destek Programı

Bursa, Eskişehir ve Bilecik Kalkınma Ajansı teklif çağrısına Yenilik Ve Verimlilik Mali Destek Programı ile Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılmasını konu alan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Program Bütçesi

 

15.000.000 TL

 

Azami Destek 2.000.000,00 TL
Azami Destek Oranı %75
Proje Süresi 12 – 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • İl, İlçe, Belde Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri
 • • Valilikler, Kaymakamlıklar
 • • Üniversiteler
 • • Bölge Müdürlükleri
 • • İl/ilçe Müdürlükleri
 • • Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • • Sivil Toplum Kuruluşları
 • • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sanayi Siteleri
 • • Birlikler ve Kooperatifler
 • • Serbest Bölge İşleticileri
 • • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • • Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi Gibi Kuruluşların
 • Yönetici Şirketleri
 • • Başvuru sahibinin Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya
 • merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi 31.01.2021 – Saat: 17:00

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 

1-       Yerli ve milli üretimin desteklenmesine, bölgenin yenilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine ve/veya transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesi

2-       Ortak kullanım amacıyla kaynak verimliliğine yönelik yenilikçi yapıların kurulması ve geliştirilmesi

3-       Üretim ve hizmet süreçlerinin koordinasyonunun sağlanmasına yönelik dijitalleşme altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi