';
side-area-logo

İSTKA – Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı teklif çağrısına çıktığı Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı, yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığının artırılması potansiyeli taşıyan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 19/03/2021–  Saat: 17:00

 

Program Bütçesi

40.000.000 TL
Azami Destek 2.000.000 TL
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve
 • Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası,
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek
 • Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar,
 • Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
Program Öncelikleri

Öncelik 1: İstanbul’da üretilen ürün ve hizmetlerde tasarımla katma değerin artırılması

Öncelik 2: Yaratıcı endüstriler ekosisteminin güçlendirilmesi

Öncelik 3: Özgün kültürel üretim süreçlerinin ve yerel zanaatların güçlendirilmesi

Örnek Proje Konuları

1. İşletmelerde tasarım farkındalığını artıran, tasarımcı ve işletmeleri buluşturan, işletmelerin tasarım odaklı dönüşümünü destekleyen, tasarım mentörlüğü gibi hizmetler sunan arayüz yapıların geliştirilmesi

2. İşletmelerdeki tasarım merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasına ve ortak ihtiyaçlarının çözülmesine yönelik üniversite, sanayi, STK işbirliğine dayalı sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi ve uygulanması

3. Endüstriyel tasarımcılarla mühendislerin bir araya gelebilecekleri, disiplinler arası çalışma yapabilecekleri mekânların ve programların oluşturulması

4. Tasarımla yeni teknolojilerin (artırılmış, sanal ve karma gerçeklik, blok zincir, nesnelerin interneti, robotik vd.) entegre edilmesini sağlayacak model ve arayüz yapıların geliştirilmesi

5. Döngüsel ekonomiyi geliştirmek üzere tasarımla mühendislik disiplinlerini bir araya getiren modellerin, ara yüz mekanizmalarının, programların ve yaklaşımların geliştirilmesi

6. İstanbul’un bir tasarım kenti olarak küresel konumunu güçlendirecek sürdürülebilir merkezlerin kurulması