';
side-area-logo

SGK ve İŞKUR Teşvik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamın arttırılması amacıyla hazırlanmış kanunlar çerçevesinde olan İstihdam Teşvikleri kapsamında; Analiz Kariyer – Teşvik Danışmanlığı hizmetimiz ile kurumunuza ve yeni istihdam hedeflerinize en uygun istihdam teşvikleri almanızı sağlamaktayız.

Analiz Kariyer olarak kurumunuza en uygun ve en güncel istihdam teşviklerini takip etmek amacıyla hazırlamış olduğumuz özel yazılımımız sayesinde teşvik kontrollerinizi gerçekleştirmekte ve ilgili tüm süreçleri titizlikle yürütmekteyiz.

Analiz Kariyer olarak Türkiye İş Kurumu ve SGK’nın sağlamış olduğu istihdam teşvikleri kapsamında, proje süresince en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız.

İŞKUR Teşvik Danışmanlığı

İŞKUR İstihdam Teşvikleri ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şartları sağlayan ve aktif iş arayan kişileri istihdam eden firmalar; değişen süreler ve tutarlarla prim, vergi ve/veya ücret desteklerinden yararlanmaktadır.

Sigorta Prim Teşvikleri başlığı altında SGK tarafından sağlanan bu teşviklerin temel amaçları; kayıtlı sigortalı istihdamının artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupta bulunan kişilerin istihdamının arttırılması, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler; aşağıdaki tabloda daha detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi
İlave İstihdam Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi
İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrası
Normalleşme Desteği 4447 sayılı Kanunun geçici 26. maddesi
İstihdama Dönüş Teşviki (Prim Desteği) 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesi
İstihdama Dönüş Teşviki (Geçici İşgücü Desteği) 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesi
Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesi

 

 • Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak amacıyla var olan Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki kapsamında, 31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (733,37 ila 5.500,41 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşvikinden yararlanmak için işveren ve istihdam edilecek işsizin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanlara sağlanan teşvikten yararlanacak olan kişinin son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekirken aynı zamanda bu teşvikten yararlanacak olan işverenin kamu kurumu olmayan özel sektör işvereni olması gerekmektedir.

 

Çeşitli koşullar (18 yaş ve üzeri kadın, 18-29 yaş arası erkek, 29 yaş üzeri erkek ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olma) sağlandığı takdirde Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşvikinden 6 ila 54 ay süreyle yararlanabilirsiniz.

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenmektedir.

 • İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun 19 ve 21. Maddeleri kapsamında uygulanan İlave İstihdam Teşviki kapsamında işverenlere belirli tutarlarda prim desteği sağlamaktadır.

12/2022 tarihi aşılmamak kaydıyla, 01/01/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalının destek süresi 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda İlave İstihdam Desteği 18 ay süreyle uygulanabilmektedir. İlave İstihdam Teşviki kapsamında belirlenen destek tutarı, teşvikten yararlanacak olan işyerinin faaliyet alanına göre değişiklik göstermektedir. Destek tutarları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, İlave İstihdam Teşviki kapsamında İşveren ve Sigortalı yönünden aranan bazı şartlar vardır.

Sigortalıların; İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması ve 01/01/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

 İşyeri yönünden aranılan şartlar;

 • Özel sektör işvereni olmaları,
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

 • İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

Teşvik kapsamında, işsizlik ödeneği alan sigortalının; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda; kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (1.198,46 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 • Normalleşme Teşviki

Yeni Koronavirüs (Covid-19) kapsamında, 01/07/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere Normalleşme Prim Desteği (Normalleşme Teşviki) sağlanmaktadır.

Teşvik kapsamında 30/06/2021 tarihini geçmemek şartı ile kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihten itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanacaktır. İŞKUR tarafından belirlenen aylık destek tutarı ise 1.341,56 TL’dir.

 • İstihdama Dönüş Prim Desteği

İstihdama Dönüş Teşviki kapsamında; 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında işini kaybeden kişilerin, son ayrıldıkları işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştıkları işyerine başvurmaları sonrasında; işveren bu kişilerin tekrar istihdamını sağlaması halinde günlük 53,67 TL (Ocak 2021 tarihinden itibaren) prim desteği alabilmektedir.

İstihdama Dönüş Teşvikinden yararlanma şartları, destek süresi ve ek kurallar ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde istihdam olanaklarının artırılmasının sonucunda işsizlik gibi önemli bir sorunun azaltılması amacı ile hazırlanmış olan İŞKUR Teşvikleri sayesinde kurumunuz; Analiz Kariyer – Teşvik Danışmanlığı Hizmetimiz ile doğru kanala yönlendirilerek doğru ve maksimum düzeyde İŞKUR ve SGK Teşvikinden yararlanabilmenize olanak sağlar.