';
side-area-logo

BEBKA – Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Bursa, Eskişehir ve Bilecik Kalkınma Ajansı teklif çağrısına Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesini konu alan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Program Bütçesi

 

27.000.000 TL

 

Azami Destek

Organize Sanayi Bölgeleri için azami 4.000.000 TL

Azami Destek oranı: %50

Küçük sanayi siteleri için azami 1.000.000 TL

Azami destek oranı: %75

Proje Süresi 12 – 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • • Küçük Sanayi Siteleri
  • • Başvuru sahibinin Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya
  • merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi 31.01.2021 – Saat: 17:00

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 

1-       Su altyapısı, atık su altyapısı ve arıtma sistemlerinin kurulması ve/veya iyileştirilmesi

2-       Katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için atık yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi

3-       TR41 Bölgesindeki OSB ve KSS’lerin enerji altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesi