';
side-area-logo

Performans Yönetimi ile Ödüllendirme ve Eğitim İhtiyaç Analizi

Şirket özelinde doğru ve etkili bir performans değerlendirme yönetiminin kurulması, hem var olan işgörenlerin performansını saptamada hem de bu performans düzeyi sonucu ödüllendirme ya da eksikliği ortaya çıkan eğitim ihtiyacını belirlemede önemli bir rol oynar.

Kurumunuzun ihtiyaçlarına özgü bir Performans Değerlendirme Sisteminin oluşturulması kurumun ya da bireyin Kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında objektif veriler elde etmemize olanak tanır.

Analiz Kariyer olarak Geleneksel ve Modern Performans Değerlendirme Yöntemleri ile kurumunuza uygun Performans Yönetimi Sisteminin oluşturularak ödül ve eğitim ihtiyaç analizini yapabilir ilgili konularda hızlı aksiyon almanızı sağlayabiliriz.

Etkili ve kapsamlı olarak hazırlanmış Performans Değerlerlendirme Sistemi ile hem bireysel hem de örgütsel faydalar elde edebilir bu konudaki farkındalığınız ile rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

(Örgütsel) Etkili Performans Değerlendirme ile;

 • Kurum çalışanlarının performansları hakkında doğru ve nesnel bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • Kurum ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli stratejiler belirleyerek, kurum ve birey performansını arttırabilirsiniz.
 • Elde edilen performans verileri ile şirket içinde ödüllendirmeyi hakeden ve/veya eğitim ihtiyacı bulunan çalışanlarınızı tespit edebilirsiniz.

(Bireysel) Etkili Performans Değerlendirme ile;

 • Güçlü yönlerinizi ve geliştirmeniz gereken yönlerinizi tanıyabilirsiniz.
 • Kurumdaki görev ve sorumluluklarınızı açık bir şekilde tanıyabilirsiniz.
 • Performansınızın nasıl değerlendirildiğini öğrenerek üstlerinizin sizden neler beklediğini öğrenebilirsiniz.
 • Etkili ve olumlu olan performans değerlendirme sonucu ile iş tatmini ve motivasyonunuz artabilir.

(İnsan Kaynakları Departmanı) Etkili Performans Değerlendirme ile;

 • İş ve görev analizlerini nesnel verilerle elde edebilirsiniz.
 • Adil bir ücret yönetim sistemi oluşturulabilir ve yürütebilirsiniz.
 • İşgörenlerin bireysel gelişimlerini daha yakından inceleyebilir, süreç hakkında hızlı geri dönüşler sağlayabilirsiniz.
 • İşgörenlerin geliştirilmesi gereken yönlerini belirleyerek eğitim planı oluşturabilirsiniz.
 • İşgörenlerin sahip oldukları beceri ve yetenekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kurumun faaliyet alanına, işin dinamiklerine ve organizasyon yapısına en uygun Peroformans Değerlendirme Sisteminin kurulması ve yönetilmesi İnsan Kaynakları yönetim sürecinin en önemli faaliyetlerinden biri haline gelmiştir.  Sürekli geri bildirim sistemi ile beraber yürütülmesi gereken performans değerlendirme süreciniz kurum içerisinde hem ödüllendirme sisteminiz hem de eğitim ihtiyacınız için göz ardı edilemeyecek önemli bilgileri de gözler önüne serer. Birbirine bağlı olan bu üç sürecin (Performans Değerlendirme, Ödüllendirme ve Eğitim İhtiyacı) alanında uzman kişilerce titizlikle yürütülmesi gerekir.

Analiz Kariyer olarak size ve isteklerinize en uygun şekilde hazırlamış olduğumuz Performans Değerlendirme Yazılımımız ile kurumunuza özgü Performans Değerlendirme Sisteminizi Oluşturabilir, performans değerlendirme sistemini yönetebilir ve bunun sonucunda çıkan verilerinizi titizlikle analiz ederek kurumunuzun ihtiyaç duyduğu eğitimleri ve ödüllendirme sistemini sizler için hazırlayabiliriz.