';
side-area-logo

OKA- Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı teklif çağrısına çıktığı KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI ile Amasya, Çorum, Samsun, Tokat’ta yerleşik veya şubesi bulunan işletme, şirket ve teşebbüsler için katma değer yaratma potansiyeli taşıyan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer olarak alanında uzman kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Program Bütçesi

 

23.000.000 TL

 

Azami Destek 3.000.000 TL
Azami Destek Oranı %75
Proje Süresi 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilikler
 • • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlıkları
 • • Kaymakamlıklar
 • • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri
 • • İl Özel İdareleri
 • • Belediyeler
 • • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • • Ticaret Borsaları
 • • Teknoparklar/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve İş Geliştirme Merkezleri
 • • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuş Birlikler (Köylere
 • Hizmet Götürme Birlikleri vb.),
 • • Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler,
 • Yüksekokullar, Enstitüler,
 • • Kamu kurumları
 • • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
Son Başvuru Tarihi 29/01/2021–  Saat: 17:00

 

 

 

 

Program Öncelikleri

OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve OSB’lerin

yatırımcılar için cazibesinin artırılması amaçlanmaktadır.

• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

 Organize Sanayi Bölgelerinde çevresel altyapının iyileştirilmesi

 Organize Sanayi Bölgelerinde enerji verimliliğinin artırılması

 Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanabilirliğin artırılması

• Destek miktarı 200.000-3.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe

niteliğindedir.

• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 23.000.000 TL’dir.

• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır.

• Proje; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırları

içerisinde gerçekleştirilmelidir.

• İdari hizmet binası, kreş vb. bina yapımlarına ilişkin projeler desteklenmeyecektir.