';
side-area-logo

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması. Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını  uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 28.10.2021

Program Bütçesi 500 Bin ₺
Azami Destek

Eğitim: 15 Bin ₺

Danışmanlık: 35 Bin ₺

OSB,TSO vb. 50 Bin ₺

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Yerel Yönetimler

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşlar

Organize Sanayi Bölge

leri, Sanayi Siteleri

Serbest Bölge İşleticileri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi, İş Geliştirme Merkezi

Kar amacı güden diğer gerçek veya tüzel kişiler

Kamu kurum/kuruluşlarının kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler (Belediye Şirketleri, Özel İdare Şirketleri, vb.)

Son Başvuru Tarihi 28.10.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgede Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi ve Yerli Üretim İmkanlarının Artırılması

Öncelik 2: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması ve Önemli Destinasyonların Tanıtılması

Öncelik 3: Bölgede Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesi

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatlarına Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi.

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1

AB 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) ve 2017/746 sayılı IVDR çalışmalarına uyum süreçleri

Dış ticaret

Endüstriyel tasarım

Sağlık turizmi

Sağlık endüstrisi insan kaynağı niteliklerinin geliştirilmesi

AR-GE & ÜR-GE

Dijital dönüşüm

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

Sağlık endüstrisine yönelik ön fizibilite raporları

Üretim standartları sertifikasyon danışmanlığı (TS EN ISO 13485 vb.)

Öncelik 2

Bisiklet ve doğa yürüyüşü rotaları

Karavan kamp ve park yerleri

Sürdürülebilir turizm (ekolojik, doğa, tarım vb.) uygulamaları

Turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin artırılması

UNESCO Dünya Miras Alanı tesciline yönelik çalışmalar

Coğrafi işaret tesciline ilişkin çalışmalar

Koruma altındaki alanların (tabiat parkları, milli parklar vb.) yönetimi

Turizm yönetimi ve pazarlama stratejileri

Turizm sektöründe dijital dönüşüm ve akıllı uygulamaların geliştirilmesi

Öncelik 3

AR-GE & ÜR-GE

Dijital dönüşüm

Dış ticaret

Endüstriyel tasarım

E-ihracat ve dijital pazarlama

İhracat odaklı yatırımlara ilişkin ön fizibilite raporları

Katmanlı üretim

Fikri mülkiyet hakları

İhracata yönelik sertifikasyon danışmanlığı

Lojistik

Öncelik 4

Akıllı tarım uygulamaları

Geleneksel el sanatlarının coğrafi işaret tesciline ilişkin çalışmalar

Kaynak verimliliği

Atık yönetimi ve geri dönüşüm

Sosyal girişimcilik çalışmaları

Tarımda biyolojik mücadele yöntemleri

Geleneksel el sanatlarına yönelik endüstriyel tasarım ve markalaşma çalışmaları

Temiz üretim

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi

Dezavantajlı gruplara yönelik üretim atölyesi vb. tesislerin kurulmasına ilişkin fizibilite etüdleri

 

Gerekli Belgeler

Yaklaşık Maliyet Formu Hizmet alımı gerektiren talepler için yapılan piyasa araştırmasında alınan fiyat tekliflerini özetleyen belge

Yetkilendirme ve Tabiki İmza Belgesi

Daha Önce Alınan Teknik Desteklerin Değerlendirme Formları

İşletme Gönüllü Katılım Beyanı Çatı Kurum/Kuruluşlar tarafından sunulan ve birden fazla kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik danışmanlık hizmetleri içeren başvurularda gereklidir

İş Tanımı – Şartname Eğitim müfredatı, eğitmenler veya danışmanlar için aranılan nitelikler gibi teknik tanımlamaları içeren belge

Proforma Fatura (3 Adet) Hizmet alımı gerektiren talepler için eğitim/danışmanlık faaliyetiyle ilgili olarak, aynı veya benzer hizmetleri sunan üç firmadan alınmış olan fiyat teklifleri

Eğitim İhtiyaç Analiz Formu

İşletme Temel Bilgi Formu