';
side-area-logo

KUZKA – 2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı teklif çağrısı Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölgede yerel aktörlerin kurumsal kapasite eksikliklerini giderecek gerekli çalışmaları yaparak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak faaliyetlere destek vermektedir.

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.10.2021 – 23.59

 

Program Bütçesi

1.800.000 TL (Özel sektöre ayrılan bütçe 1.350.000 TL, Kamu kurum ve kuruluşlarına ayrılan bütçe 450.000 TL)
Azami Destek 90.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Bölge Müdürlükleri
  • İl Müdürlükleri
  • Üniversiteler
 • Ticaret ve Sanayi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı İşletmeler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
  • Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Üst Birlikleri
  • Meslek Odaları ve Üst Birlikleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Dernekler
  • Vakıflar
 • Kooperatifler ile Üretici ve Yetiştirici Birlikleri
 • Üretici ve Yetiştirici Birlikleri
 • İŞGEM
 • Teknoparklar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
Son Başvuru Tarihi

1. Dönem için 28 Şubat 23.59

2. Dönem için 30 Nisan 23.59

3. Dönem için 30 Haziran 23.59

4. Dönem için 31 Ağustos 23.59

5. Dönem için 31 Ekim 23.59

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin artırılması

Öncelik 2: İşletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi

Programın Vizyonu

Programın vizyonu öncelikle Çankırı, Kastamonu ve Sinop bölgesinde bulunan ve ihracat yapan işletmelerin dış ticaret, Ar-Ge, pazarlama ve kurumsal kapasite artırımı gibi konularda alanlarında uzman profesyonellerden teknik destek almalarına yönelik sunulan finansal destektir.

Üretim süreçlerinde ve tedarik zincirlerinde verimlilik artırmak isteyen, uluslararası rekabetçiliklerini yükseltmeyi amaçlayan ve özellikle eko-verimlilik ve suyun verimli kullanımı hususlarında kendilerini geliştirmeyi hedefleyen işletmeler için uygun bir teknik destek programıdır.

Bununla birlikte Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı, şirketlerinde kurumsallaşmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak isteyen, otomasyon süreçlerine ve dijital altyapılarına yatırım yapmayı amaçlayan, satış-pazarlama operasyonlarını genişletme planları olan işletmelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Örnek Proje Konuları  

 • İşletmelerin tasarım, yenilikçilik, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, ürün çeşitlendirme ve verimlilik arttırma faaliyetleri
 • Dış ticaret eğitimleri
 • İhracata yönelik danışmanlık faaliyetleri
 • Kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerin yükseltme faaliyetleri