';
side-area-logo

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı ile TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki yerel yönetimler başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetleri arttırmak amacıyla yapılacak olan faaliyetler hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi hususunda destek verilmektedir.

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 Program Bütçesi 1.000.000 TL
Azami Destek Danışmanlık faaliyetleri için: 75.000 TL (KDV Dahil), Eğitim faaliyetleri için: 50.000 TL (KDV Dahil)
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Endüstri bölgesi yönetici şirketleri
 • Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri
 • İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Kar amacı güden işletmeler
Program Öncelikleri

Öncelik 1: Turizmin Geliştirilmesi

İşletmelerin; yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulması, organizasyon performansının artırılması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesine yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri

Turizm sektöründe çalışan yönetici ve personel ile bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan temas halinde olan insan kaynağına yönelik eğitim programları

Turizm sektörünün yardımcı hizmetlerinde faaliyet gösteren farklı meslek gruplarına yönelik olarak eğitim programları

Turizm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak insan kaynağı açığına yönelik eğitim ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle gerçekleştiremedikleri, sektöre yönelik araştırma ve çalışmalar

Öncelik 2: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi

Sektördeki işletmelere yönelik kurumsallaşma, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve toplam kalite yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmeti

Tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, tarımsal atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, hijyen-sanitasyon, bakım-besleme, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji tasarrufu/verimliliği, eko-verimlilik (temiz üretim), markalaşma-pazarlama konularında eğitim programları

Öncelik 3: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde Tabii Kaynakların Değerlendirilmesi

Tabii kaynakları çıkaran, işleyen ve katma değerli hale getirerek bunları piyasaya arz eden sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kurumsallaşma, inovasyon yönetimi, AR-GE ve tasarım, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, test-analiz, e-ticaret, dış ticaret, dijital pazarlama gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Finansal kaynaklara erişim sağlamak amacıyla proje geliştirmeye yönelik eğitimler

Bölgeye özgü ürünlerin markalaşması, coğrafi işaret belgesi alması ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti sağlayan çalışmalar

Program Kapsamındaki Faaliyetler

2021 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

1-Eğitim verme

2-Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

3-Danışmanlık sağlama

4-Geçici uzman personel görevlendirme

5-Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

                                                                                         SON BAŞVURU TARİHLERİ
DÖNEM KAYS TAAHÜTNAME
1. Dönem (Ocak – Şubat) 28 Şubat 2021 5 Mart 2021
2. Dönem (Mart – Nisan) 30 Nisan 2021 7 Mayıs 2021
3. Dönem (Mayıs – Haziran) 30 Haziran 2021 7 Temmuz 2021
4. Dönem (Temmuz – Ağustos) 31 Ağustos 2021 7 Eylül 2021
5. Dönem (Eylül – Ekim) 31 Ekim 2021 5 Kasım 2021
6. Dönem (Kasım – Aralık) 24 Aralık 2021 31 Aralık 2021
Tüm başvuruların KAYS’tan onayı için son saat 23:59, Taahhütnameler için ise son teslim saati 18:00’dir.

Kaynakça: https://www.kudaka.gov.tr/haber/2021-yili-teknik-destek-programi-aciklandi/420