';
side-area-logo

Kariyer ve Organizasyonel Yedekleme Yönetimi

Kurum bünyenizde bulunan çalışanlarınız için kısa ve uzun vadeli hedefler ve eğitim planları oluşturarak doğru bir kariyer planlamasının yapılması; hem kurumunuzun hem de çalışanınızın başarısı için göz ardı edilmemesi gereken bir İnsan Kaynakları Yönetim sürecidir.

Kısa vadede çalışanınıza sağlayacak olduğunuz bireysel kariyer hedefi ve gelişim ile kurumunuzda bulunan ve ileride doldurulması zor ve kritik olarak gördüğünüz pozisyonlar için büyük bir yatırım yapabilirsiniz.

Alanın uzman kadromuz ile birlikte sağlamış olduğumuz Kariyer Yönetimi ve Organizasyonel Yedekleme Yönetim Hizmetimiz ile birlikte kurum ve çalışanlarınız arasındaki uyumluluğu arttırırken başarıya ulaşan basamakları teker teker tırmanırsınız.

Analiz Kariyer – Kariyer Planlama

Kurum içi Kariyer Planlama Hizmetimiz kapsamında; kurum bünyenizde bulunan çalışanlarınızın kariyer hedefinin oluşturulması, kariyer geçiş kriterlerinin belirlenmesi, terfi ve gelişim planının oluşturulması gibi ana hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Çalışanlarınızın kariyer hedeflerinin bulunması; onları bireysel gelişim ve kariyer anlamında olumlu etkilerken çalışanınızın bu gelişimi yapılan işinize de olumlu yansıyacaktır. Kariyer Hedeflerininin Belirlenmesi safhasında; Analiz Kariyer – Detaylı Kişilik Envanteri hizmetimiz ile birlikte çalışanınızın güçlü ve zayıf yönlerini öğrenir ve bu anlamda kurum çalışanınızın kariyer yolculuğunda ilerlemesi için alınması gereken aksiyonlardan haberdar olmuş olursunuz.

Kariyer Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi ile birlikte çalışanların kurum içerisinde bir pozisyondan diğerine geçiş sağlayabileceği kariyer yolları oluşturulur. Bu aşamada, kariyer basamaklarının ve kariyer geçiş kriterlerinin doğru ve eksiksiz belirlenmesi önemlidir. Kariyer yollarında ilerleme kriterleri bazen şirket içi ve şirket dışı deneyim yılı ve eğitim düzeyi olabilirken bazen de kurum çalışanının yabancı dil bilgisi veya performans değerlendirme çıktıları olabilir.

Kurum içerisinde Terfi ve Kariyer Gelişiminin sağlanması için; kurum ile uyumlu olarak belirlenen çalışan kariyer planı doğrultusunda kurum çalışanlarının eğitim, gelişim ve iş tatmininin gerçekleşmesi için gerekli faaliyetlerin tümünün titizlikle uygulanması gereklidir.

Organizasyonel Yedekleme Yönetimi

İnsan Kaynakları Departmanı Yetkilileri tarafından yapılan iş planlamasının asıl amacı; kurum bünyesinde ihtiyaç duyulabilecek kilit pozisyonlar için kısa ve uzun süreli insan kaynağı ihtiyacını belirlemektir. Özellikle işe uygun çalışan adayının bulunması önemli bir süreçtir. Kurum işleyişi ve kurum geleceği için kilit olarak tanımlanan pozisyonlar için yedekleme ve yetenek havuzu oluşturmak uzun vadede kuruma önemli bir değer katar.

Kurum bünyenizde zamanında oluşturulan organizasyonel yedekleme sistemi; aniden boşalan ve yeri doldurulması için önemli zaman ve emek harcanması gereken pozisyonlar için uygun ve uyumlu çalışanlara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar.

Analiz Kariyer olarak; alanında deneyimli İnsan Kaynakları Uzmanlarımız ile birlikte kurum kültürünüze ve bünyenizde bulunan kilit pozisyonlarınızın detaylı iş tanımı ve görev analizi yapıldıktan sonra belirlenen kriterler kapsamında kurum içinde belirlenen pozisyona en uygun çalışan adaylarınız bulunur ve ilgili kilit pozisyon için kariyer planlaması yapılır. En uygun çalışan adayınızın eksik görev ve sorumlulukları, beceri ve yetkinlikleri yapılan kariyer gelişim planları ile tamamlanır.