';
side-area-logo

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlığı

Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere, herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan, işe alacakları kişileri işe almadan önce işyerlerinde belli bir süre deneyimleme ve eğitim verme fırsatı sunan İŞKUR – İşbaşı Eğitim Programı (İEP), işverenlerin istihdam edeceği kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olarak bu konuda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, işverenler olarak istediğiniz kriterlere uygun katılımcı adayını kendiniz bulabileceğiniz gibi İŞKUR’dan da kendinize uygun katılımcı adayı bulunmasını talep edebililirsiniz.

Günde en az 5 en fazla 8 saat olmak koşulu ile haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmek zorunda olunan İşbaşı Eğitim Programı’ndan, işyerinizin faaliyet alanına göre farklı süreler boyunca yararlanabilirsiniz.

Bir program döneminde, kurum içerisinde toplam çalışan sayınızın %30’una kadar kursiyer kontenjanına sahip olmakla birlikte bu koşul; il bazında bağlı olduğunuz İŞKUR İl Müdürlüğü inisiyatifine göre değişebilmektedir. İşbaşı Eğitim Programından faydalanan kuriyerlerinizi %50 oranında program süreniz kadar istihdam etme zorunluluğunuz ile birlikte Analiz Kariyer olarak sağlamış olduğumuz teşvikler kapsamında bu zorunluluğunuzu da şirket kârınıza çevirebilirsiniz.

İŞKUR’un sağlamış olduğu İşbaşı Eğitim Programından yararlanmanız için şirket ve katılımcı adaylarını aranan bazı şartlar vardır.

İEP – İşveren Yararlanma Şartları;

İşbaşı Eğitim Programı;

 • En az 2 sigortalı çalışanı bulunan,
 • Kamu kurumu olmayan, kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan,
 • Kısa Çalışma Ödeneğinden ve Ücret Garanti Fonundan yararlanmayan,
 • İŞKUR’a kayıtlı olan,

tüm işyerlerinde uygulanabilmektedir.

İEP Başvurusu için Katılımcı Adaylarının; İŞKUR’a kayıtlı işsiz ve 15 yaşını doldurmuş olması, İşverenin kan bağı ile veya hısımlık yolu ile yakını olmaması ve eşi olmaması, İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapan işverenin son 3 ay içerisinde işçisi olmaması ve emekli olmaması gerekmektedir.

Başvuru sürecinde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Yetkilileri tarafından sizlere iletilen ve sizlerden istenen bazı belgeler bulunmaktadır.

İşverenden İstenen Belgeler;

 • Talep dilekçesi,
 • İşveren Taahhütnameleri, (Erken İstihdam, Programa Başlangıç Taahhütnameleri)
 • Ön Talep Formu,
 • İşveren türüne göre; Ticaret Sicil Gazetesi, Vakıf Senedi, Dernek Tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait Birlik veya Oda Kaydı Belgelerinin Aslı veya Noter Onaylı Örnekleri veya İşverenin Hukuki Durumunu Gösterir Belge,
 • Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait Sigorta Dökümünü Gösterir Belge
 • Katılımcı Adayların Öğrencilik ve/veya Mezuniyet Durumlarını Gösterir Belge
 • İşverenin veya İşverenin İmzaya Yetkili Temsilcisinin İmzasını Gösterir Belge

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında firmanıza sağlanan vergi indirimi, SGK İşveren Hissesi Desteği ve maaliyet avantajları bulunmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler;

İşbaşı eğitim programına katılan katılımcılara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 • İş arayan statüsündeki katılımcılar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
 • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
 • İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • Genel Sağlık Sigortası Primi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi

İŞKUR tarafından firmanızda sağlanan İşbaşı Eğitim Programı süresince karşılanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programının başvuru sürecinden uygulanmasına, program sonunda firmanızın yasal yükümlülükleri ve faydalanılabileceğiniz teşvikler hakkında bilgi almak ve Analiz Kariyer – İEP Danışmanlık hizmetimizden faydalanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.