Bize Ulaşın: +90 (312) 922 09 51
Çankaya – Ankara,
Mustafa Kemal Mahallesi
2141. Cadde Molmed Plaza 15/5
e-mail:

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Analiz Kariyer şirketlerin ölçeğine değil, şirketin en önemli kaynağı olan insan gücünü ne ölçüde etkin yönettiğine odaklanır.

Analiz Kariyer kurumsal müşterilerinin deneyimlerini ve rekabet koşullarını göz önüne alarak insan kaynakları analizi yapar. Müşterilerinin insan kaynakları alanındaki durumları bilimsel analizlerle değerlendirilir. Kurumsal müşterilerin İK sorunlarına somut çözümler üretilir ve stratejik bütünlük kazandırılır.

İşlevsel hizmet:
Analiz Kariyer küçük ve orta ölçekli işletmelere insan kaynakları birimlerinin kurulması veya bu işlevlerin geliştirilmesi hizmetlerini verir. Kurumsal danışmanlık hizmeti, analizler, süreçlerin tasarlanması ve firma yetkilerine sunulması ile başlar. Yetkililerin onayladığı tasarılar somut uygulamalara dönüştürülür. Kurumsal müşterilere tam kapsamlı ya da belirli bir insan kaynakları işlevlerine odaklanan proje tipi hizmet verilir.

İş gücü desteği:
Analiz Kariyer kurumsal müşterilerine personel seçme ve personel geliştirme yoluyla destek verir. Bilimsel analizler ve yoğun seçme/değerlendirme süreci ile işe ve kuruma uygun bireyler belirlenir. Şirketin mevcut çalışanlarının geliştirilmesi gereken alanları tespit etmek için benzer bilimsel süreçlere başvurulur. Şirketin iş gücü profili ve geliştirilmesi gereken özellikleri belirlenir.

İhtiyaç analizi:
Analiz Kariyer insan kaynakları danışmanlığını rekabet koşullarını ve sektör özelliklerini dikkate alan bilimsel değerlendirmelere dayandırır. Kurumsal müşterilerin talepleri gözetilerek mevcut durumları yöneticilere raporlanır. İnsan kaynakları alanında hissedilen eksikliğin objektif analizlerle doğru teşhis edilmesine önem verilir. Günümüzde yürütülen pek çok danışmanlık süreci eksik ya da yanlış teşhis nedeniyle istenen sonuca ulaşmaz. Bu sorun genellikle deneyim ile insan kaynakları bilgisinin aynı potada eritilememesinden kaynaklanır. Kurumsal müşterilerinin deneyimlerini insan kaynakları bilgisiyle buluşturan Analiz Kariyer ise bu sayede müşterilerinin taleplerini gerçekleştirmenin yanında taleplerini şekillendirmelerine de yardımcı olur.

 

Yetenek Yönetimi;

 • Performans yönetimi
 • İşe alma ve yerleştirme
 • Eğitim geliştirme
 • Kariyer yönetimi
 • İşyerinde psikolojik danışmanlık ve koçluk
 • Motivasyon sistemi

Kurumsal Dönüşüm;

 • İnsan kaynakları planlaması
 • İş analizi ve tasarımı
 • İş hukuku ve iş gören ilişkileri
 • Ücret yönetimi
 • İş güvenliği ve sağlığı
 • Çatışma yönetimi
 • Kurumsal gelişim hizmetleri
 • Görüşme ve destek hizmetleri