';
side-area-logo

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği

İpekyolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı teklif çağrısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan bölge ekonomisinin kalkınması ve rekabet gücünü artıracak fırsatlardan yararlanılmasına, girişimciliğin yaygınlaştırılmasına ve bölge ekonomisine yönelik risklerin en aza indirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 17.12.2021 – 23.59

 

Program Bütçesi

 

2.500.000 TL

Azami Destek 50.000 TL – 250.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 3-12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

·Kamu Kurumları

·Sivil Toplum Kuruluşları

·Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri

·Kooperatifler

·Üniversiteler

·Mahalli İdareler

Son Başvuru Tarihi 17.12.2021 – 17.00

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 

·    TRC1 Bölgesindeki tarımsal ve tarıma dayalı sanayinin rekabetçiliğini artıracak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi

·    TRC1 Bölgesi imalat sanayini etkin ve verimli bir yapıya dönüştürülmesini sağlayacak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi

·    TRC1 Bölgesinin kalkınmasını ve rekabet gücünü artıracak uygulanabilir ekonomik ve sosyal projelerin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         TRC1 Bölgesi bilişim ve teknoloji sektörünün kapasitesini arttıran projelerin fizibiliteleri

·         KOBİ’lerin rekabet gücünü arttıran projelerin fizibilite çalışmaları

·         TRC1 Bölgesi alternatif enerji potansiyelinin araştırılmasına yönelik projelerin fizibiliteleri

·         Bölgenin atık ve geri dönüşüm araştırmasının yapılması ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibiliteleri

·         Kayıp/kaçak enerji enerji kullanımının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik projelerin fizibiliteleri

·         Göç ve sosyal uyum araştırmalarını içeren projelerin fizibiliteleri

·         Alternatif turizm (eko-turizm, gastronomi, inanç turizmi vb.) türlerinin geliştirilmesine ilişkin projelerin fizibiliteleri

·         Antep Fıstığı rekabet gücünün analiz ve araştırmasının yapılmasına yönelik projelerin fizibiliteleri

·         Kümelenme potansiyeli olan sektörlerin tespit edilmesine yönelik projelerin fizibiliteleri

·         Bölgenini iktisadi yapısını araştırma ve analiz etmesine yönelik projelerin fizibiliteleri

·         Bölgede marka değeri taşıyan ürün, hizmet ve değerlerin belirlenmesine yönelik projelerin fizibiliteleri

·         “Gıda İhtisas Parkı” kurulması gibi projelerin fizibiliteleri

·         “Kuluçka Merkezi” kurulması gibi projelerin fizibiliteleri

·         Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak ve sosyal uyuma yönelik projelerin fizibiliteleri