';
side-area-logo

Hibe Projeleri Süreci

Hibe Projelerinizle İlgili Süreç Nasıl İşliyor ?

Anlaşma; Gerek firmamızın randevulu ziyaretleri ve gerekse müşterilerden gelentalepler doğrultusunda firmamız müşterisi ile görüşmeler gerçekleştirir ve talep edilen hizmet alanına müşterinin uygunluğu kontrol edilir. Hibe programlarına ilişkin verilen hizmetler hibe çağrılarının olduğu dönemlerde gerçekleşirken diğer hizmet başlıkları yılın
12 ayında gerçekleşebilmektedir. Müşteri ile imzalanan sözleşme ile anlaşma süreci tamamlanır. 16 yıldır müşteri odaklı hizmet çözümleri sağlayan Analiz Kariyer hizmet süreci boyunca müşteri bilgilerinin gizliliği esasına özellikle dikkat etmekte ve dileyen müşterileri ile gizlilik sözleşmesi imzalamaktadır.

business-crisis-management-J24U2GJ-min (1)

Analiz; Analiz sürecinde müşteri beklentileri incelendiği gibi müşterilerimizin talep ve beklentilerinin ötesinde müşterilerin gözünden kaçan noktalar ve eksiklikler de tespit edilir. Süreç dâhilinde müşterinin gelişim sürecinde yaşadığı tüm süreçler ele alınır ve elde edilen sonuçlar firmamız uzmanları tarafından detaylı şekilde değerlendirilerek
sunulacak hizmetin uygulama yol haritası ortaya çıkartılır. Analiz sürecine verilen önem Analiz Kariyer’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğu gibi başarımızın en önemli temel taşlarındandır.

Hizmet Sunumu; Analiz sürecinde elde edilen veriler ışığında müşteriye sunulacak hizmet başlığı dâhilinde alanında deneyim sahibi ve Analiz Kariyer kurumsal kimliğini ve ruhunu taşıyan deneyimli uzmanlarca hizmet sunumu gerçekleşir. Verilen danışmanlık hizmeti müşterimiz ile yapılan anlaşma çerçevesinde müşterinin çalışma alanında olduğu gibi Analiz Kariyer hizmet binasında veya üçüncü bir yerde gerçekleştirilir. Eğitim kapsayan çalışmalarda eğitim sürecine etkin katılım sağlanması
adına “uygulamalı eğitim teknikleri” kullanılır.

Nihai Değerlendirme; Danışmanlık hizmetinin son safhası gerek müşterinin ve gerekse danışmanın değerlendirildiği süreçtir. Hizmet süreci sonunda müşterilerimizde ortaya çıkan değişimler ölçülür ve firma yönetimine sonuç ve öneri raporu sunulur. Elbette müşterilerimizin geri bildirimleri de bizler için önemlidir ve her hizmet sonrası müşterilerimizden genel değerlendirme dokümanlarımızı doldurarak ekibinizin değerlendirmesi sağlanır.