';
side-area-logo

Hakkımızda

2005 yılı başında Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında proje hizmeti sağlayarak faaliyetlerine başlayan Analiz Kariyer yıllar içerisinde faaliyet alanlarına birçok yeni alan eklemiştir. Müşterilerini özel analiz süreçlerine tabi tutarak doğru şekilde anlama ve gerçekçi ihtiyaçlara uygun ayakları yere basan projeler hazırlama kültürü 16 yılda
müşterilerinin projelerinin Avrupa Birliği ve Ulusal Fon Kaynakları tarafından finanse edilmesine katkıda bulunurken Analiz Kariyer ekibinin de ülkemiz ekonomisini, firmalarını ve ihtiyaçlarını tanımasına ve bu ihtiyaçlara cevap veren hizmet alanları belirlemesine katkıda bulunmuştur.

Analiz Kariyer ulusal ve uluslararası hibe programlarına ilave olarak her türlü devlet teşviklerinin kullandırılmasına ve kamu kurumlarından alınan her türlü izin ve ruhsatın alınması alanlarında da müşterilerine profesyonel Danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

1451x1282

2007-2012 yılları arasında Garanti Bankası ile ortak çalışmalar da yürütmüş olan Analiz Kariyer şu alanlarda müşterilerine danışmanlık hizmet vermektedir:

·  Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarının Kullandırılması (Hibe Danışmanlığı)

·  Fizibilite Hazırlama Hizmeti

·  Yatırım Teşvik Belgesi Hizmeti

·  KVKK Kurulum Hizmeti

·  Bilişim Hizmetleri

·  Çalışma ve İkamet İzni

·  İhracat Teşvikleri

·  Marka & Patent

·  Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

·  İthalat İzinleri

·  Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Diğer İzin ve Ruhsatlar

·  İşletme Analizi, Stratejik Gelişim ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

·  Satış ve Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi

·  Finansal Analiz ve Yönetim Sistemlerinin Kurulması/Geliştirilmesi

·  Girişimcilik ve İş Planı Hazırlanması

·  Stratejik Plan Hazırlanması

·  İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması ve Personel Temini (Grup   Bünyesinde Faaliyet Gösteren Analiz Kariyer Ltd. Şti. Eliyle)

·  Dış Ticaret (Analiz, Pazar Araştırması ve Stratejik Büyüme Çalışmaları Dahil)

·  Markalaşma ve Ürün Geliştirilmesi

·  Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme

·  Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi

·  KOÇLUK Hizmetleri

Hibe Projelerinizle İlgili Süreç Nasıl İşliyor ?

Anlaşma; Gerek firmamızın randevulu ziyaretleri ve gerekse müşterilerden gelentalepler doğrultusunda firmamız müşterisi ile görüşmeler gerçekleştirir ve talep edilen hizmet alanına müşterinin uygunluğu kontrol edilir. Hibe programlarına ilişkin verilen hizmetler hibe çağrılarının olduğu dönemlerde gerçekleşirken diğer hizmet başlıkları yılın
12 ayında gerçekleşebilmektedir. Müşteri ile imzalanan sözleşme ile anlaşma süreci tamamlanır. 16 yıldır müşteri odaklı hizmet çözümleri sağlayan Analiz Kariyer hizmet süreci boyunca müşteri bilgilerinin gizliliği esasına özellikle dikkat etmekte ve dileyen müşterileri ile gizlilik sözleşmesi imzalamaktadır.

Analiz; Analiz sürecinde müşteri beklentileri incelendiği gibi müşterilerimizin talep ve beklentilerinin ötesinde müşterilerin gözünden kaçan noktalar ve eksiklikler de tespit edilir. Süreç dâhilinde müşterinin gelişim sürecinde yaşadığı tüm süreçler ele alınır ve elde edilen sonuçlar firmamız uzmanları tarafından detaylı şekilde değerlendirilerek
sunulacak hizmetin uygulama yol haritası ortaya çıkartılır. Analiz sürecine verilen önem Analiz Kariyer rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğu gibi başarımızın en önemli temel taşlarındandır.

Hizmet Sunumu; Analiz sürecinde elde edilen veriler ışığında müşteriye sunulacak hizmet başlığı dâhilinde alanında deneyim sahibi ve SUN Danışmanlık kurumsal kimliğini ve ruhunu taşıyan deneyimli uzmanlarca hizmet sunumu gerçekleşir. Verilen danışmanlık hizmeti müşterimiz ile yapılan anlaşma çerçevesinde müşterinin çalışma alanında olduğu gibi Analiz Kariyer hizmet binasında veya üçüncü bir yerde gerçekleştirilir. Eğitim kapsayan çalışmalarda eğitim sürecine etkin katılım sağlanması
adına “uygulamalı eğitim teknikleri” kullanılır.

Nihai Değerlendirme; Danışmanlık hizmetinin son safhası gerek müşterinin ve gerekse danışmanın değerlendirildiği süreçtir. Hizmet süreci sonunda müşterilerimizde ortaya çıkan değişimler ölçülür ve firma yönetimine sonuç ve öneri raporu sunulur. Elbette müşterilerimizin geri bildirimleri de bizler için önemlidir ve her hizmet sonrası müşterilerimizden genel değerlendirme dokümanlarımızı doldurarak ekibinizin değerlendirmesi sağlanır.