';
side-area-logo

İSTKA – Girişimcilik Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı teklif çağrısına çıktığı Girişimcilik Mali Destek Programı bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonu ile İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi potansiyeli taşıyan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Program Bütçesi

 

40.000.000 TL

 

Azami Destek 2.000.000 TL
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve
 • Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası,
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek
 • Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar,
 • Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
Program Öncelikleri Teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle, işbirliğini ve uzmanlaşmayı esas alarak, girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini amaçlayan sürdürülebilir destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi
Örnek Proje Konuları

 

Konu 1. Yabancı girişimcilerin İstanbul’a çekilmesi

Konu 2. Girişimleri yurtdışı pazarlara açmaya yönelik uluslararasılaştırma programı

Konu 3. Yurt dışında uygulanmakta olan başarılı modellerin, ülkemiz şartlarına uyarlanarak İstanbul’da hayata geçirilmesi

Konu 4. Ürün-pazar uyumunu sağlamış ve büyüme aşamasına geçmiş olgun girişimlerin globalleşme ve ölçeklenerek hızlı büyüme hedeflerine erişmesini amaçlayan programlar

Konu 5. Kurumsal şirketler ile girişimler arasında işbirliğini tesis edecek mekanizmalar kurulması/geliştirilmesi

Konu 6. Tematik kuluçka merkezleri veya hızlandırma programları

Konu 7: Erken aşama girişimlere yönelik yenilikçi finansman imkanlarının geliştirilmesi

Konu 8: Ekosistemin ortak ihtiyaçlarının kapsamlı işbirliği yapılarak karşılanması

Konu 9: Girişimcilere yönelik, kuluçka, eğitim, danışmanlık vb. ortak ihtiyaçların kapsamlı işbirliği yapılarak karşılanmasına yönelik teknoloji merkezlerinin kurulması

 

 

Program Bütçesi

 

40.000.000 TL

 

Azami Destek 2.000.000 TL
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve
 • Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası,
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek
 • Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar,
 • Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
Program Öncelikleri Teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle, işbirliğini ve uzmanlaşmayı esas alarak, girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini amaçlayan sürdürülebilir destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi
Örnek Proje Konuları

 

Konu 1. Yabancı girişimcilerin İstanbul’a çekilmesi

Konu 2. Girişimleri yurtdışı pazarlara açmaya yönelik uluslararasılaştırma programı

Konu 3. Yurt dışında uygulanmakta olan başarılı modellerin, ülkemiz şartlarına uyarlanarak İstanbul’da hayata geçirilmesi

Konu 4. Ürün-pazar uyumunu sağlamış ve büyüme aşamasına geçmiş olgun girişimlerin globalleşme ve ölçeklenerek hızlı büyüme hedeflerine erişmesini amaçlayan programlar

Konu 5. Kurumsal şirketler ile girişimler arasında işbirliğini tesis edecek mekanizmalar kurulması/geliştirilmesi

Konu 6. Tematik kuluçka merkezleri veya hızlandırma programları

Konu 7: Erken aşama girişimlere yönelik yenilikçi finansman imkanlarının geliştirilmesi

Konu 8: Ekosistemin ortak ihtiyaçlarının kapsamlı işbirliği yapılarak karşılanması

Konu 9: Girişimcilere yönelik, kuluçka, eğitim, danışmanlık vb. ortak ihtiyaçların kapsamlı işbirliği yapılarak karşılanmasına yönelik teknoloji merkezlerinin kurulması