';
side-area-logo

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı teklif çağrısı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan bölgede yerel aktörlerin kurumsal kapasite eksikliklerini giderecek gerekli çalışmaları yaparak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak faaliyetlere destek vermektedir.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Program Bütçesi

2.000.000 TL
Azami Destek

Öncelik 1 için 100.000 TL

Öncelik 2 için 100.000 TL

Öncelik 3 için 100.000 TL

Öncelik 4 için 100.000 TL

Öncelik 5 için 100.000 TL

Öncelik 6 için 20.000 TL

Öncelik 7 için 15.000 TL

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 23.59

 

 

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

Öncelik 2: İnovasyon

Öncelik 3: Sanayide Dijital Dönüşüm

Öncelik 4: Yeşil OSB

Öncelik 5: Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik

Öncelik 6: Stratejik Yönetim Danışmanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi, Turizmde Destinasyon Yönetimi

Öncelik 7: Bunlar dışında kurumsal kapasite artırımı, dezavantajlı gruba yönelik çözüm geliştirme, özel sektör yatırım fizibiliteleri

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,
 • İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,
 • Ürün uzayı çalışmaları,
 • Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları
 • Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi
 • Endüstriyel Simbiyoz
 • Eko-Verimlilik (Temiz Üretim)
 • Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
 • Aile şirketlerinin ve kooperatiflerin kurumsallaşma faaliyetleri
 • 2021 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri