';
side-area-logo

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı teklif çağrısına Fizibilite Desteği Programı ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan bölge ekonomisinin kalkınması ve rekabet gücünü artıracak fırsatlardan yararlanılmasına, girişimciliğin yaygınlaştırılmasına ve bölge ekonomisine yönelik risklerin en aza indirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Program Bütçesi

 

1.000.000 TL

Azami Destek

Tek bir il dahilindeki projeler için 125.000 TL

Tamamı TR42 Düzey 2 bölgesi içinde olmak üzere birden çok ilde gerçekleştirilecek projeler için 150.000 TL

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6-12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na bağlı olan illerin sınırları içerisinde kayıtlı olan veya bu illerde yasal şubesi bulunan başvuru sahipleri
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 23.59
Program Öncelikleri

 

·         Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi

 • 2021 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları
 • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler
 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri
 • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi
 • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 • Bölge Planı’nda önerilen yatırım fizibiliteleri
 • Kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibiliteleri
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki projelere fizibiliteleri
 • OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje fizibiliteleri
 • Kamu kurumlarının yatırım programı planlarındaki yatırım fizibiliteleri
 • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi kapsamındaki yatırım fizibiliteleri
 • Üretim ve ihracatta yüksek ve orta/ileri teknoloji ürünlerinin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler