';
side-area-logo

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kamu Teknik Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı teklif çağrısı Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan bölgede kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasite eksikliklerini giderecek gerekli çalışmaları yaparak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak faaliyetlere destek vermektedir.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021 – 23.59

 

Program Bütçesi

 

500.000 TL

Azami Destek

Eğitim Verme: 20.000 TL

Program ve Proje Hazırlanması: 30.000 TL

Geçici Uzman Personel Görevlendirme: 30.000 TL

Danışmanlık: 30.000 TL

Lobi Faaliyetleri ve Uluslararası İlişkiler Kurma 50.000 TL

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare birlikleri
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Siteleri
 • Serbest Bölge İşleticileri
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmeler
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 23.59
Program Öncelikleri
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
 • Sivil toplum kuruluşlarının ve diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması
Örnek Proje Konuları

 

Kurumsal kapasite gelişimine yönelik eğitim/danışmanlık desteği

Kurumsal nitelikli beceri kazandırıcı eğitim ve faaliyetler

Kurumların risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteği

Halihazırda ilan edilmiş ve başvurusu alınan ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği

Proje Hazırlama Eğitimi (Proje Döngüsü Yönetimi – PCM)

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına yönelik uzman desteği

Kalkınma amaçlı çalışan derneklerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik destek

Sektörel ortak kullanım alanlarında ve/veya üniversiteler bünyesinde, yeni ve yenilikçi ürün geliştirilmesi amacı ile özel sektör-üniversite işbirliğine yönelik modellerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteği

Ar-Ge, yenilikçilik veya yeni yöntem transfer edilmesine yönelik danışmanlık desteği

Marka, patent, faydalı model vb. gibi sınai mülkiyet haklarına yönelik eğitim ve/danışmanlık desteği

Alternatif turizmin geliştirilmesi için yapılacak yatırımlara yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteği

Turizm sektöründe ulusal ve uluslararası sertifikasyon vb. çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği