';
side-area-logo

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İmalat Sanayisi Teknik Destek Programı teklif çağrısı Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan bölgede özel sektör işletmelerinin kurumsal kapasite eksikliklerini giderecek gerekli çalışmaları yaparak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak faaliyetlere destek vermektedir.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021 – 23.59

 

Program Bütçesi

 

2.000.000 TL

Azami Destek 50.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler
  • Birlikler ve Kooperatifler (ve bunlara bağlı işletmeler)
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 23.59
Program Öncelikleri  

  • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi
  • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
  • Sivil toplum kuruluşlarının ve diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması
Örnek Proje Konuları

 

Kurumsal kapasite gelişimine yönelik eğitim/danışmanlık desteği

Kurumsal nitelikli beceri kazandırıcı eğitim ve faaliyetler

Kurumların risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteği

Halihazırda ilan edilmiş ve başvurusu alınan ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği

Proje Hazırlama Eğitimi (Proje Döngüsü Yönetimi – PCM)

Sektörel ortak kullanım alanlarında ve/veya üniversiteler bünyesinde, yeni ve yenilikçi ürün geliştirilmesi amacı ile özel sektör-üniversite işbirliğine yönelik modellerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteği

Ar-Ge, yenilikçilik veya yeni yöntem transfer edilmesine yönelik danışmanlık desteği

Marka, patent, faydalı model vb. gibi sınai mülkiyet haklarına yönelik eğitim ve/danışmanlık desteği

Alternatif turizmin geliştirilmesi için yapılacak yatırımlara yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteği

Turizm sektöründe ulusal ve uluslararası sertifikasyon vb. çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği

Robotik Kodlama Eğitimi (STEM, STEAM)

Firmaların dış ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi ve ihracat faaliyetlerine yeni firmaların kazandırılması amacı ile danışmanlık/lobicilik desteği

Üretim ve pazarlama süreçlerinde teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteği