';
side-area-logo

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Programın özel amacı ise, TR62 bölgesinde imalat sanayiindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracat, ticari bilgi ve istihbarat, verimlilik ve yalın uygulamalar konularında, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine teknik destek sağlanmasıdır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 3 Milyon₺
Azami Destek 90 Bin  ₺
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay

 

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması

Proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması

Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması

Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021
Programın Öncelikleri

Öncelik 1  : Yalın Üretim Danışmanlığı

Öncelik  2 : Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Danışmanlığı

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1

Toplam kalite yönetimi ve kalite kontrol çemberi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri

İşletmelerde sürekli iyileştirme ve geliştirme (Kaizen) anlayışının yerleştirilmesine yönelik danışmanlık faaliyetleri

Tam zamanında üretim (JIT) prensibinin uygulanmasına yönelik danışmanlık faaliyetler

Problem kaynaklarını yok etme (5S) ve 6S yaklaşımları ile işgücü kayıplarını önlemeye yönelik danışmanlık faaliyetleri

Kanban usulü üretim planlama sisteminin kullanılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri

Model dönüş süresinin kısaltılması (SMED) ile üretim etkinliğinin artırılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri

Sıfır hatalı üretime yönelik olarak “Poka-Yoke” hata önleyici düzenek uygulamalarının çoğaltılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 2

Hedef pazar araştırması ve hedef pazar matrisi hazırlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri

Belirlenen hedef pazarlarda potansiyel müşteri bilgilerine erişim konusunda danışmanlık faaliyetleri

Hedef pazardaki rekabet durumu ve rakiplerin ticari bilgilerine erişime yönelik danışmanlık faaliyetleri

Hedef pazardaki potansiyel müşterilerle iletişim kurulması, satış stratejileri geliştirmeye yönelik danışmanlık faaliyetleri

Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri, teslim şekilleri vb. temel dış ticaret bilgisine yönelik danışmanlık faaliyetleri

Küresel tedarik zincirlerine ve uluslararası ihale ve projelere dâhil olmak amacıyla dijital teknolojilerin kullanılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri

 

Gerekli Belgeler

Oda faaliyet belgesi örneği

Kuruluş ve güncel durumunu (kuruluş yeri, sermaye yapısı, iştigal alanları, başvuru sırasındaki güncel hali vb.) gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, 2019 ve 2020 yıllarına ait istihdam edilen personel sayısını gösterir belge

2019 ve 2020 yıllarına ait gelir tablosu ve bilançosunun ya da işletme hesap özetinin; ya da yeni kurulmuş ve faaliyette olan işletmeler için kuruluş bilançosu ve en son mali durum tahmininin serbest muhasebeci ve/veya mali müşavir onaylı nüshası

Noter tasdikli imza sirküleri

Eğitim/Danışmanlık Bilgi Formu

Başvuru Sahibi Mevcut Durum Analizi