';
side-area-logo

BEBKA – Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Bursa, Eskişehir ve Bilecik Kalkınma Ajansı teklif çağrısına Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ile kırsal alanlarda üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılmasını konu alan proje başvurularını destekleyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 31.01.2021 –  Saat: 17:00

 

Program Bütçesi

 

8.000.000 TL

 

Azami Destek 1.500.000,00 TL
Azami Destek Oranı %75
Proje Süresi 12 – 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • İl, İlçe, Belde Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri
  • Valilikler, Kaymakamlıklar
  • Üniversiteler
  • Bölge Müdürlükleri
  • İl/ilçe Müdürlükleri
  • Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Birlikler ve Kooperatifler
  • Başvuru sahibinin Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi 31.01.2021 – Saat: 17:00

 

 

 

 

Program Öncelikleri

Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

 

Kırsalda üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması

Kırsalda yürütülen tarımsal faaliyetlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması

Tarımsal atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi

Kırsalda turizmin ve yöreye özgü değerlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi