Bize Ulaşın: +90 (312) 922 09 51
Çankaya – Ankara,
Mustafa Kemal Mahallesi
2141. Cadde Molmed Plaza 15/5
e-mail:

İKY Neden Önemli?
Analiz Kariyer

İnsan Kaynakları Yönetimi: İstek ve eğilimleri gözetilen insan gücünün, örgütün hedefleri doğrultusunda verimli şekilde kullanılmasıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi İKY örgüt yönetimine verimlilik iş görenlere ise tatmin vaat ederek bu ikisi arasında aracılık rolüne soyunur.

İKY en basit tanımıyla iş gücünü elde etme, geliştirme ve koruma işlevlerini yürütür.

İş arayanlar için neden önemlidir?

İş bulmak için yapılan hazırlıklar, iş arama ve işe başvuru sürecinde yaşayacaklarınız, iş yaşantınızda iş gören olarak karşılaşacağınız tüm personel yönetimi uygulamaları ya da gelecekte işveren olarak ilgileneceğiniz tüm insan gücü konuları İnsan Kaynakları Yönetimi alanına girer. Yazdığınız öz geçmiş işe alım uzmanları tarafından okunur. Staj ya da iş ilanları İK uzmanlarınca hazırlanır ve başvurular da onlar tarafından incelenir. Mülakata kimin davet edileceğine işe alım uzmanları karar verir. Ne tür özellikleriniz olduğuna onlar karar verir. İş hayatında maaş, prim, sigorta, izin vb. pek çok hak doğrudan İK birimi ile ilişkilidir.

İkincisi insan kaynakları bölümleri en çok stajyer arayan ve yükselme imkânlarının görece fazla olduğu örgütsel birimlerdendir.

İnsan Kaynakları birimleri örgüte kimin katılacağına karar veren bir nevi eşik bekçisidir. Ne tip özgeçmişlerin eleneceğine, ne tür eğitim ve deneyimin önemli olduğuna, mülakata kimlerin katılabileceğine ve kimin işe alınacağına en çok etkisi olan bölüm İnsan Kaynaklarıdır.

İş yaşamında haklar ve ödevlerle ilgili kritik bağlantı noktası İK bölümüdür. İşverenle yaşanan hukuki sorunlar büyük oranda İK bölümü ya da İK kayıtları ile ilişkilidir.

Sizce böyle merkezi bir aktörü ve nasıl işlediğini bilmek önemsiz görülebilir mi?