Bize Ulaşın: +90 (312) 922 09 51
Çankaya – Ankara,
Mustafa Kemal Mahallesi
2141. Cadde Molmed Plaza 15/5
e-mail:

Analizler

"ilim kendin bilmektir" Yunus Emre

Kariyer planlama sürecinin ilk basamağı kişinin kendini değerlendirmesidir.

Analizler kişinin kendini belirli objektif kriterlere göre tanımasını, bireysel nitelik setinin farklı iş profillerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlar.

Analiz alanları:

Kişilik: Kişilik, insanın, konuşma, düşünme, hissetme, olaylara ve insanlara bakış şekilleriyle doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı, onu diğer insanlardan ayıran özelliklerin tümünün oluşturduğu bir bütündür.

Muhakeme becerisi: Bilgileri sınıflandırmak ve ilişkilendirmek, düşünsel becerileri kullanarak var olan durumdan genel kurallar üretebilmek ya da genel kuralları özel duruma nasıl uygulanacağını keşfedebilmektir.

Mesleki ilgiler: Belirli mesleki özellikler veya iş koşullarına karşı bireylerin eğilimleridir.

Analiz türleri:

Bilgisayar tabanlı test ve envanterler: Analiz Kariyer test sunumu programı ile online test ve envanterler sunar. Bu testler internet bağlantısı üzerinden pek çok farklı cihaz ile doldurulabilir. Test sunumu kişiye özeldir. Aday özgün kullanıcı adı ve parola ile giriş yapabilir. Online testler uzaktan ya da Analiz Kariyer dersliklerinde gözetmen denetiminde yapılır. Uzaktan yapılan değerlendirmeler dersliklerde yapılan testlerle teyit edilir. Sonuçlar karşılaştırılır.

Performans testleri: İş örneği testleri, iş simülasyonları ve bekleyen görevler egzersizlerini kapsar. Bu değerlendirmelerde kişiden belirli bir görev türünü andıran koşullarda performans göstermesi istenir. Performans gözlenerek kayıt altına alınır. Aynı zamanda bireylerin gerçek iş koşullarına benzer şartları deneyimlemesine yardımcı olur.

Görüşmeler: Üyeler özgeçmiş kontrolü, deneyim ve eğitim detaylarının incelenmesi için görüşmeye alınır. Görüşmelerde önceki deneyimleri açıklayan davranışsal sorular yöneltilir. Üyenin kendini ifade etmesi için fırsat yaratılır.

Grup görüşmeleri: Belirli bir tartışma konusu ya da sorun üzerine toplu olarak yapılan görüşmedir. Bu görüşmeler yönetilmez. Üyeler kendi bakış açılarını, kendi üsluplarıyla ifade eder. Gözlemci bu etkileşimleri izleyerek kayıt altına alır.

Değerlendirme toplantıları: Gözlemciler, mülakatçılar ve diğer analiz uzmanlarının bir araya gelerek aday profilini tamamlamasıdır. Analiz sürecinin üyelerimizin dâhil olmadığı parçasıdır.